เทคนิคการดูแลและฟื้นฟูสวนผลไม้ ในสภาวะประสบความแห้งแล้ง

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ปีนี้สภาพอากาศแห้งแล้งมาก มีผลกระทบมาถึงสวนผลไม้ของผม ทำให้ต้นไม้โทรมลงไป ปริมาณน้ำที่สำรองไว้ก็เหลือน้อย หากไม่มีฝนมาช่วย การขาดน้ำจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ดังนั้น ผมขอเรียนถามว่า ผมจะดูแลและฟื้นฟูสวนอย่างไร เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในสภาวะแห้งแล้งที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้

ผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

วรวิทย์ อุทัยวัฒน์วงศ์

นครพนม

ตอบ คุณวรวิทย์ อุทัยวัฒน์วงศ์

ผมเคยนำข้อมูลมาเล่าให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบมาบ้างแล้วว่า ในทุกๆ รอบ 10 ปี จะเกิดภาวะแห้งแล้ง 4 ปี แบ่งเป็นแล้งรุนแรง 2 ปี แล้งไม่รุนแรง 2 ปี น้ำท่วม 3 ปี จะมีสภาวะฝนฟ้าเป็นปกติเพียง 3 ปี เท่านั้น ซึ่งในปีนี้ภาวะแห้งแล้งกลับมาเยือนอีกวาระหนึ่ง

กรณีที่ปริมาณน้ำไม่พอเพียงสำหรับการเจริญเติบโต และการพัฒนาการของไม้ผล มีผลทำให้เกิดอาการใบเหลือง ผลหลุดร่วง หรือผลมีขนาดเล็ก รูปร่างบิดเบี้ยว และหากขาดน้ำอย่างรุนแรง อาจทำให้ต้นไม้ยืนต้นตายได้ ดังนั้น ในระยะนี้ควรคลุมโคลนต้นด้วยฟางข้าว หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดินให้ได้ยาวนานขึ้น ตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งไม่สมบูรณ์ที่อยู่ภายในทรงพุ่มทิ้งไป

 

เมื่อต้นไม้ผ่านวิกฤติมาได้ ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 500 กรัม ต่อต้น พร้อมรดน้ำตาม แล้วกระตุ้นให้ต้นไม้แข็งแรง สามารถผลิใบใหม่ได้ ด้วย ทางด่วน ที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเดกซ์โทรส 600 กรัม กรดฮิวมิค 20 ซีซี ปุ๋ยเกล็ด สูตร 15-30-15 ปริมาณ 20 กรัม สารป้องกันกำจัดเชื้อราตามอัตราแนะนำ และสารจับใบ ละลายในน้ำสะอาด 1 ปี๊บ หรือน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง ในทรงพุ่มให้ทั่ว และต้องควบคุมแมลงศัตรูอย่างสม่ำเสมอ เมื่อจัดหาน้ำได้พอเพียงแล้วก็ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกัน

การปฏิบัติตามข้างต้นจะช่วยทำให้สวนผลไม้ของคุณเสียหายน้อยลง สามารถฟื้นตัวและให้ผลผลิตได้ในระดับเกือบปกติ เทคนิคดังกล่าวใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิด ไม่ว่า เงาะ ทุเรียน มังคุด และผลไม้อื่นๆ