พบ “แมลงอีที” ที่พม่า อายุ 100 ล้านปี

ในโลกนี้มีแมลงอยู่ราว 1 ล้านสายพันธุ์หรือชนิด แต่สามารถจัดกลุ่มที่ใกล้เคียงกันได้เพียง 31 ลำดับ (ออเดอร์) เท่านั้น อย่างเช่น ตัวต่อ, ผึ้งและมด ถูกจัดอยู่ในลำดับเดียวกัน นั่นคือ “ ลำดับไฮเมน็อปเทรา ” แต่แมลง 1 ตัวที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อเร็วๆ นี้ กลับแปลกไปจากแมลงอีก 1 ล้านชนิดที่เคยพบเห็นกันมา จนต้องจัดอยู่ในลำดับแยกต่างหาก เป็นลำดับที่ 32 และมีเพียงแมลงชนิดนี้ตัวเดียวเท่านั้นในลำดับนี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จอร์จ ปัวนาร์ จูเนียร์ นักกีฏวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ค้นพบมันอยู่ในสภาพถูกกักอยู่ในก้อนอำพันอายุ 100 ล้านปี พบที่หุบเขาฮูกอว์งในประเทศพม่า ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้ว่า “ เอทีโอคาเรนัส เบอร์มานิคัส ” (Aethiocarenus burmanicus) แต่หลายคนเรียกมันว่าแมลงอีที เพราะหน้าตาคล้ายคลึงกับมนุษย์ต่างดาวอีทีในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่มนุษย์จินตนาการขึ้นนั่นเอง

เอ. เบอร์มานิคัส ที่พบเป็นเพศเมีย ลำตัวแบนบอบบาง ส่วนที่เด่นก็คือส่วนหัวของที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหันด้านฐานออก พร้อมลูกตาโปน 2 ด้านส่วนยอดเชื่อมต่อกับส่วนคอ ต่างกับแมลงทั่วไปที่พบในเวลานี้ที่มีหัวซึ่งส่วนฐานของสามเหลี่ยมเชื่อมต่อกับส่วนคอ ซึ่งทำให้เจ้าแมลงอีทีตัวนี้มีความสามารถในการมองแบบ 180 องศา เมื่อหันหัวไปด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนคอพบต่อมผลิตสารเคมี ซึ่งเชื่อว่าน่าจะใช้เพื่อขับไล่ศัตรู

ศาสตราจารย์ปัวนาร์เชื่อว่า เอ. เบอร์มานิคัส น่าจะใช้ชีวิตอยู่ตามรอยแยกของตอไม้ กินหนอน ปลวก และเห็ดราเป็นอาหาร มันสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้ว สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะไม่เหลือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมันนั่นเอง