สระแก้วยึดที่ดิน ส.ป.ก.คืนกว่า 4 พันไร่ เตรียมจัดสรรให้ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานจากสระแก้วว่า การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ที่ผ่านมา โดยมีนายสมชัย อมรรัตนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้มีการสรุปแผนการปฏิบัติการยึดคืนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (ส.ป.ก.สระแก้ว) ว่าสามารถยึดคืนมาได้ทั้งหมด 10 แปลง รวมพื้นที่ทั้งหมด 4,257.59 ไร่ กระจายอยู่ใน 4 อำเภอ คือ อรัญประเทศ โคกสูง วัฒนานคร และวังน้าเย็น โดยในอำเภอโคกสูงสามารถยึดคืนมาได้ทั้งหมด 1,724.56 ไร่ รองลงมาคืออำเภอวัฒนานคร ซึ่งสามารถยึดคืนมาได้ทั้งหมด 1,615.37 ไร่ ซึ่งที่ดินทั้งหมดดังกล่าวจะถูกนำไปพัฒนาและนำไปจัดสรรให้กับราษฎรตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ด้านนายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ส.ป.ก.จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ที่ดินจำนวน 10 แปลงดังกล่าวที่ยึดคืนมาได้นั้น ได้ออกตรวจสอบแนวเขต และวัดพื้นที่เสร็จเรียบร้อย 2 แปลง ในตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จำนวนพื้นที่ 578.54 ไร่ และในตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จำนวน 719.34 ไร่ ที่เหลืออีก 8 แปลง ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบแนวเขต เนื้อที่ และขั้นตอนต่อไป หลังจากนี้จะได้นำพื้นที่ดังกล่าวไปพัฒนาตามสภาพของพื้นที่ และ คทช.จังหวัดจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกประชาชนเข้าไปทำประโยชน์ และนำเสนอ คทช.ระดับชาติ พิจารณาอนุมัติต่อไป