ภัยแล้งลุกลาม อ่างทองรวมกลุ่มตั้งเครื่องสูบน้ำหล่อเลี้ยงผืนนา เจ้าพระยาบางจุดแห้งขอดสันดอนโผล่ชัด

วันที่ 9 ก.พ. 60 ภัยแล้งเริ่มลุกลามพบว่าชาวนาในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้รวมกลุ่มกันตั้งเครื่องสูบน้ำร่วม10เครื่องสูบน้ำจากคลองชลประทานสู่คลอง ส่งน้ำ 11 ซ้ายชัยนาท-อยุธยา เพื่อส่งน้ำไปตามลำคลองระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวในพื้นที่นาหมู่ 2ตำบลจระเข้ร้อง ด้านนางบุญสม นิลประดิษฐ์ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 29 หมู่ 6 ตำบลจระเข้ร้อง กล่าวว่า ตนเองทำนาจำนวน 25 ไร่ ในช่วงนี้ข้างเริ่มตั้งท้องและน้ำในคลองชลประทานเริ่มแห้งต่ำกว่าคลอง ส่งน้ำ 11 ซ้ายชัยนาท-อยุธยา จำต้องตังเครื่องสูบน้ำไปยังเพื่อที่เพื่อให้ได้การเก็บเกี่ยวผลผลิต

ด้านแม่น้ำน้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองลดลงอย่างต่อเนื่องพบเห็นสันดอนทรายชัดเจน โดยที่บริเวณกลางแม่นำเจ้าพระยาช่วง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มองเห็น สันดอนกลางแม่น้ำโผล่ชัดเจนมองเห็นเด่นชัดหลายแห่งส่วนเหล็กรอที่ใช้ปักชะลอน้ำกลางแม่น้ำเจ้าพระยา มีโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำมองเห็นเป็นทิวแถวได้อย่างชัดเจน ส่วนคลองชลประทานหลายแห่ง พบว่ามีน้ำแห้งขอดคลอง ล่าสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสถานีโทรมาตร C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำ อยู่ที่ 0.83 เมตร จากระดับตลิ่ง 9.32 เมตร๙งอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา

นายธเนศ บุญสุข ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษายามมณี กล่าวว่า ชลประทานอ่างทองได้รับการจัดสันน้ำในการทำนาปรังประมาณ 25,400 ไร่ แต่ยอดการทำนาของเกษตรกรอ่างทอง ตอนนี้ทะลุหลังแสนไร่ไปแล้ว จึงมีปัญหาในการจัดส่งน้ำ เนื่องจากระดับน้ำเหนือประตูระบายน้ำ ยางมณีอยู่ในระดับต่ำ และทางเกษตรกรได้ตกลงกันในการจ่ายน้ำสลับกันทำให้หลายคลองเริ่มแห้ง แต่ทางชลประทานได้เตรียมประสานขอเครื่องสูบน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 นิ้ว จากชลประทานที่12 แล้วเพื่อนำมาสูบน้ำให้เกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตและฝากเตือนถึงประชาชนที่ได้เก็บเกี่ยวไปแล้วอย่างเพิ่งลงมือทำนาเนื่องจากเสี่ยงต่อภาวะแล้งขาดแคลนน้ำต่อไป