เลื่อนงานเกษตรสร้างชาติ

เลื่อนงานเกษตรสร้างชาติ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเรียนว่า มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวออกไปก่อน ด้วยเหตุขัดข้องบางประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัย สำหรับผู้สนใจจะเข้าร่วมงาน