จังหวัดภูเก็ต ประสบสภาวะฝนทิ้งช่วง หวั่นน้ำอุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอ ขอให้ช่วยกันประหยัด

นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดภูเก็ต ได้ประสบสภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ่างเก็บน้ำบางวาด และอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภคของจังหวัดภูเก็ต มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือน้อย อาจไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดทำฝนเทียม เพื่อเป็นการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ เอาไว้สำหรับเป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภค ของจังหวัดภูเก็ต ตลอดช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง

โดยในวันนี้ 21 ก.ย.2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และนายแทนไทร์ พลหาญ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ร่วมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร บินสำราจ อ่างเก็บน้ำหลัก ในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 แห่ง
จากการบินสำรวจในครั้งนี้ พบว่าช่วงตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ได้มีการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำ ทั้ง 3 แห่ง มีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

โดยทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จะดำเนินการปรับรูปแบบการบิน เพื่อให้ฝนตกลงพื้นที่เป้าหมายให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ขอให้พี่น้องชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยว ใช้น้ำกันอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ให้มากที่สุด