ระวังเพลี้ยจักจั่นทำลายช่อมะม่วง

ดอกบานหน้าฝนต้องมีความเข้าใจในการดูแล

นายวรกุล บุตรดาจักร หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า  ช่วงนี้สภาพอากาศมีความหนาวมากและหนาวติดต่อกันหลายวัน  ทำให้มะม่วงมีการออกช่อดอก  ทำให้เพลี้ยจักจั่นเข้าทำลายช่อดอกมะม่วง   โดยเพลี้ยจักจั่นที่เช้าทำลายช่อดอกมะม่วงโดยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากช่อดอกและยอดอ่อน แล้วขับถ่ายเป็นน้ำหวานจับบนใบหรือช่อดอก มีลักษณะเหนียวเยิ้ม ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นโรคราดำที่ช่อดอก ทำให้ดอกแห้งและดอกร่วง  ติดผลน้อยหรือไม่ติดเลย ถ้าปกคลุมมากก็จะกระทบกระเทือนต่อการสังเคราะห์แสง   จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันกำจัด มีดังนี้

  1.   ให้ใช้น้ำฉีดชะล้างช่อดอกและใบ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบดำจากเชื้อรา การฉีดน้ำแรงพอจะทำให้ตัวอ่อนของเพลี้ยกระเด็นออกมาจากช่อดอก แต่ไม่ควรฉีดน้ำแรงในขณะติดผลอ่อน เพราะอาจทำให้ผลร่วง
  2. ให้ใช้กับดักไฟฟ้าเพื่อล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย
  3. การตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
  4. ใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่  ผีเสื้อตัวเบียน  แมลงวันตาโต  แตนเบียน
  5. ใช้สารเคมี พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น เซฟวิน 85% อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ในระยะก่อนมะม่วงออกดอก 1 ครั้ง และเมื่อเริ่มแทงช่อดอก 1 ครั้ง ถ้าระบาดรุนแรงควรเปลี่ยนสารเคมีพ่นด้วยสาร แลมบ์ดา-ไซฮาโลทิน อีซี อัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์  คือ เพอร์มาทริน เช่น แอมบุช 10% อัตรา 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือ คาราเต้ 2.5 %  อัตรา 7 ซีซี./ น้ำ 20 ลิตร

6.ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย จำนวน 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง ควรฉีดพ่นในช่วงเย็น ห่างกัน

3 วัน/ครั้ง

หากเกษตรกรมีปัญหา ขอคำแนะนำได้ที่กลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.0-4231-6788  หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอที่ใกล้บ้านท่าน