เกษตรเกาะยาว-รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยลดโรค ลดค่าใช้จ่าย ตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพฯ

ครั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร     มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน 23 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้รับทราบว่าอำเภอเกาะยาวมีผู้ป่วยเรื้อรังเป็นจำนวนมาก

ได้มีพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนา นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเกาะยาว เพื่อนำมาปลูกและบริโภคในครัวเรือน ส่งเสริมสุขภาพ ลดโรคและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎรชาวอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน 23 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้รับทราบว่า อำเภอเกาะยาวมีผู้ป่วยเรื้อรังเป็นจำนวนมาก ได้มีพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนา นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย มอบให้แก่ราษฎรในอำเภอเกาะยาว นำมาปลูกและบริโภคในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ลดโรค และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

อีกทั้งเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร อำเภอเกาะยาว โดยโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สนองพระราชดำริมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรและหน่วยงานของอำเภอเกาะยาว จำนวน 10 ชนิด ประกอบด้วย ถั่วฝักยาว 3 พันธุ์ ฟักทอง มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือเทศ ผักกาดกวางตุ้ง บวบเหลี่ยม บวบหอม จำนวน 169 ชุด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนริศ ฤกษ์ดี นายอำเภอเกาะยาว เป็นประธานในพิธี นายแพทย์มณฑิต พูลสงวน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ กล่าวรายงาน นางอุษณี  เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว ให้ความรู้ในการปลูกผักสวนครัว และ นางสาวพิมพ์ใจ ดวงเนตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงแรมซิกเซ้นส์ ยาวน้อย ให้ความรู้ในการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ทำพันธุ์ และต่อจากนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวจะจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัย โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ผัก) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย สามารถทำให้ประชาชนอำเภอเกาะยาวมีสุขภาพที่ดี ลดการเป็นโรคและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ ตามพระราชประสงค์ในที่สุด