ส่อวุ่น!! เกษตรกรนับ 100 โวยชื่อรับเงินช่วยเหลือไร่ละ 800 บาทหาย! ไม่ทราบสาเหตุ!

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม ได้มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวนา นำโดยนางกุลภัสสรณ์ วงค์จันทร์ อายุ 57 ปี พร้อมด้วย นายหนูกานต์ คำหาญ อายุ 63 ปี และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ต.ปลาปาก กว่า 100 ราย นำเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับนายสง่า แสงแก้ว นายก อบต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม เพื่อประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ให้มีการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการรับเงินในโครงการ ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ตามโครงการรัฐบาลไร่ละ 800 บาท แต่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้รับเงินตามกำหนด

เนื่องจากมีปัญหารายชื่อตกหล่น ทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินตามเกณฑ์ของรัฐบาล สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ไม่ได้รับเงินตามสิทธิ ซึ่งเคยไปเรียกร้องกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงหน่วยงานเกษตรที่ดูแลรับผิดชอบ กับไม่ได้รับการแก้ไข และคำตอบที่ชัดเจน จึงต้องการออกมาเรียกร้องทวงสิทธิ ให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานให้เกษตรกรได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน

นางกุลภัสสรณ์ วงค์จันทร์ เปิดเผยว่า ตนเป็นเกษตรกรที่ทำนามาแต่กำเนิด และเคยได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินช่วยเหลือของรัฐบาลมาตลอด แต่มาครั้งล่าสุด กับไม่ได้รับเงินตามสิทธิ ไม่ทราบสาเหตุ พอไปติดต่อสอบถามว่าทำไมไม่มีเงินเข้าบัญชี ที่ทางรัฐบาลจ่ายผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กับไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ถือว่าไม่เป็นธรรมสำหรับตนและเกษตรกรในพื้นที่ เพราะมีเกษตรกรหลายคนที่ไม่ได้รับเงินเช่นกัน ทั้งที่ไปขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลกับหน่วยงานเกษตรตามขั้นตอนมาตลอด ฝากถึงนายกรัฐมนตรี อยากให้ดูแลแก้ไข เนื่องจากเป็นสิทธิของชาวบ้านที่จะต้องได้รับ หากไม่มีมาตรฐานจะเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม แถมเป็นการซ้ำเติมชาวบ้านเข้าไปอีก ถึงแม้จะเป็นเงินไม่มาก แต่สำหรับชาวบ้านถือเป็นการต่อชีวิต ยิ่งยุคราคาข้าวตกต่ำ นอกจากนี้ในเรื่องของเกณฑ์การพิจารณาช่วยเหลืออยากให้มีความชัดเจนกว่านี้ ไม่ใช่ว่าสามีเสียชีวิตแต่ภรรยากับมีปัญหาไม่ได้รับสิทธิแทน ทั้งที่มีการทำนา มีการขึ้นทะเบียนถูกต้อง แต่ถูกตัดสิทธิ ไม่เป็นธรรม วอนผู้มีอำนาจ หน่วยงานเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือแก้ไข

ด้าน นายกัมปนาท มหาผล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อ.ปลาปาก จ.นครพนม เปิดเผยว่า สำหรับกรณีชาวบ้านมีปัญหาการรับเงินช่วยเหลือไร่ละ 800 บาท แต่ไม่เกินรายละ 15,000 บาท ตามนโยบายรัฐบาลนั้น ขอชี้แจงว่า ในส่วนของ ธกส.จะมีหน้าที่ดูแลการจ่ายเงินเข้าบัญชีตามสิทธิของหน่วยงานเกษตร ที่มีการตรวจสอบขึ้นทะเบียนส่งมา และเสนอไปยังส่วนกลางทำการอนุมัติงบประมาณ ช่วยเหลือเกษตรกร แต่จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติ ที่ทางรัฐบาลตั้งไว้ บางรายที่มีปัญหาอาจจะถูกตัดสิทธิเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ แต่ทั้งนี้หากมีคุณสมบัติครบแต่ไม่ได้รับเงินตามสิทธิ ทาง ธกส.จะได้ประสานไปยังหน่วยงานเกษตร ตรวจสอบแก้ไขตามขั้นตอน ซึ่งขอให้เกษตรกรมาแจ้งรายชื่อเพื่อขอตรวจสอบปัญหา และหาทางแก้ไขต่อไป ยืนยันว่าทาง ธกส.ยินดีที่จะให้การดูแลช่วยเหลือตามระเบียบทุกราย