ส่อแล้งมาไว! ชาวนาวัดสิงห์รีบสูบน้ำคลองมะขามเฒ่า-อู่ทองเลี้ยงข้าวกันแห้งตาย

วันที่ 1 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจเหนือพื้นที่ริมคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท พบว่าเกษตรกรในพื้นที่มีการทำนาต่อเนื่องหลายพันไร่ ที่ข้าวกำลังเขียวขจีและบางส่วนกำลังตั้งท้อง ทำให้ต้องตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อส่งน้ำเข้าเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้ขาดน้ำแห้งตาย จากสภาพความแห้งแล้งที่กำลังขยายวงกว้าง โดยเฉพาะคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ 3 อำเภอ 2 จังหวัด คือ อ.วัดสิงห์ อ.หันคา จ.ชัยนาท และ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ที่กำลังลดระดับต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวนากลัวว่าหลังจากนี้น้ำอาจจะแห้งคลองจนไม่เหลือเลี้ยงต้นข้าว จึงต้องเร่งสูบน้ำเข้าไปเก็บไว้ในนาข้าวก่อนที่ภัยแล้งจะรุนแรงมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายน


นายสมควร ชาวนา ต.มะขามเฒ่า กล่าวว่า ในฤดูนี้ทำนาไว้ 15 ไร่ จากปกติ 40 ไร่ เพราะเริ่มไม่มั่นใจว่าในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงแค่ใหน จึงจำเป็นต้องลดจำนวนพื้นที่นาข้าวลง ประกอบกับทางราชการประกาศก่อนหน้านี้ที่จะไม่มีการจัดสรรน้ำให้ทำนานอกฤดู ชาวนาส่วนใหญ่จึงกลัวว่าข้าวจะเสียหาย แต่ถ้าจะให้งดทำนาเลยก็จะขาดรายได้ จึงต้องปรับตัว ทั้งลดพื้นที่และเร่งสูบน้ำกักเก็บ เพราะในปี 2559 ที่ผ่านมาสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ลำคลองสายนี้แห้งขอด จนทางราชการต้องนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งเข้าคลองเพื่อช่วยชุมชนปลายคลองนำไปผลิตน้ำประปา ซึ่งในปีนี้หากภัยแล้งรุนแรงเหมือนปี’59 ข้าวในนาบางส่วนคงจะต้องได้รับความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะทางราชการบอกว่าน้ำในคลองจำเป็นต้องสงวนไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก