ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนพุด พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

ผศ. ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม กับ นายวิรัช เอี่ยมสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนพุด จังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาส่งเสริมและผลักดันยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม ให้เข้มแข็งมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา