ตระการตาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสินค้าชุมชนจัดเต็มวัดโพธิ์ ในงานโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน ครั้งที่ 2

ประชารัฐ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร จัดงาน “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน (ลานบุญสมุนไพร) ครั้งที่ 2” ภายใต้แนวคิดกองทุนหมู่บ้านสร้างชาติประชารัฐสร้างไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 นี้ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) สำหรับงานจะจัดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ภายในงานรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไว้ในรูปแบบต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นยาหม่องสูตรโบราณ ลูกประคบ เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องหอม น้ำมันหอมระเหย ผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ รวมทั้งของใช้อุปโภคบริโภคจากสมุนไพรไทย และสินค้าคุณภาพจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาออกร้านเพื่อจัดจำหน่ายในงานอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอบรมอาชีพฟรี กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์และกิจกรรมร่วมสนุกบนเวทีและการแสดงตลอดงาน

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ณ เวลา 09.00 –  18.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร     (ชาวต่างชาติเสียค่าใช้จ่ายเข้างาน 200 บาท)