ตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน (ลานบุญสมุนไพร ครั้งที่ 2) ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

????????????????????????????????????

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) โดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) โดยพระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาส เปิดงาน  “ตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน (ลานบุญสมุนไพร ครั้งที่ 2)” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรไทยคุณภาพ และสินค้าจากเหล่าสมาชิกกองทุนฯมาออกบู๊ธมากมายคับคั่ง พร้อมกิจกรรมอบรมอาชีพฟรี กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาร่วมกิจกรรม และเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างล้นหลาม ซึ่งจะเป็นการต่อยอดสมุนไพรและสินค้าไทยให้โด่งดังไกลสู่สากล