ธ.ก.ส. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2562

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ซึ่งปีนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล นางอมรา กลับประทุม และ นาง   ฤชุกร สิริโยธิน กรรมการ พร้อมด้วย นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และคณะ    ผู้บริหารเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ