สยามคูโบต้า สานต่อ 20 ปี แห่งพลังความอบอุ่น จัดคาราวานลงพื้นที่เหนือ – อีสาน ร่วมกับ กองทัพบก มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว ในโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว”

…บนเส้นทาง 20 ปี แห่งการแบ่งปัน บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สานต่อความห่วงใย ส่งพลังใจความอบอุ่นแด่ผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ปีที่ 20 จัดขบวนคาราวานร่วมกับกองทัพบก ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้แก่พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบภัยหนาว และยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มต่อเนื่อง 6 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ตัว มูลค่า 4,000,000 บาท

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 41 ปี ของสยามคูโบต้า เราไม่เพียงมุ่งเน้นการเป็นผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเกษตรเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย ทั้งในด้านการศึกษา เยาวชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สำหรับโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านชุมชนและสังคม ที่จัดมาเป็นปีที่ 20 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาว รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ตัว มูลค่า 4,000,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน เกษตรกร และผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพเมื่ออากาศหนาวเย็น

สำหรับปีนี้ สยามคูโบต้ายังเพิ่มกิจกรรมพิเศษ โดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อช่วยสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นและน่าอยู่ภายใต้ โครงการ “คูโบต้าพร้อม” โดยทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ มอบอุปกรณ์การเรียน ทำแปลงเกษตรในโรงเรียน สร้างห้องน้ำ ปรับปรุงทัศนียภาพโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยการนำ Soil Mobile Laboratory หรือรถตรวจสอบคุณภาพดินเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการคูโบต้า พลิกฟื้น ผืนดิน โดยให้บริการตรวจวัดปริมาณแร่ธาตุหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัสในดิน พร้อมแนะนำปริมาณการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดินและพืชให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำตัวอย่างดินในแปลงเพาะปลูกของตัวเองมาทดสอบคุณภาพ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความอบอุ่น สร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่เราได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการนำคณะผู้บริหาร ผู้แทนจำหน่าย และพนักงานสยามคูโบต้าที่มีจิตอาสา ร่วมกับกองทัพบก จัดคาราวานเดินทางไปมอบเสื้อกันหนาว เราจะได้พบกับรอยยิ้มที่สดใส และเสียงหัวเราะของเด็กๆ สะท้อนให้เห็นได้ถึงความสุข และกำลังใจที่ผู้ประสบภัยหนาวทุกคนได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการจัดโครงการ และในปีนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นความสุขของพี่น้องประชาชนและเด็กๆ เหมือนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกที่เข้ามาให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด 6 ปี ที่ผ่านมา สยามคูโบต้าต้องขอขอบคุณกองทัพบก ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือและอยู่เคียงข้างความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด”

พลเอกจักรชัย โมกขะสมิต ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก กล่าวว่า “นับเป็นปีที่ 6 ที่กองทัพบกได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ร่วมกับสยาม    คูโบต้า มอบเสื้อกันหนาวแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งกองทัพบกเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักให้การดูแลพี่น้องประชาชน และให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสเมื่อประสบภัยพิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย สำหรับความร่วมมือกับสยามคูโบต้าในปีนี้ กองทัพบกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และได้เตรียมความพร้อมดำเนินการลำเลียงเสื้อกันหนาวไปแจกจ่ายให้ประชาชนยังพื้นที่เป้าหมายโดยเร็วอย่างเต็มที่

ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิที่ลดลงในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เผชิญกับภัยหนาวรุนแรงกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งกองทัพบกมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงได้คัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยหนาว 6 จังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารที่ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนยังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็นจำนวนมาก”

จากวันแรกของการริเริ่มโครงการจวบจนปีที่ 20 วันนี้ สยามคูโบต้า ได้บรรเทาความเหน็บหนาวให้พี่น้องประชาชนไปแล้วกว่า 130,000 ราย ด้วยความมุ่งหวังสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสยามคูโบต้าที่มุ่งมั่นตอบแทนสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น