สัมมนากล้วยหอมทอง-กล้วยน้ำว้า คึกคักร่วมฟังล้นห้องประชุม มั่นใจไปได้ดีแน่ วิทยากรติง ควรศึกษาเทคโนโลยีคู่การตลาด

จากวิกฤตความแห้งแล้งเมื่อสองปีที่ผ่านมาส่งผลให้ไม้ผลอย่างกล้วยน้ำว้า-กล้วยหอมทองขาดแคลน สร้างปัญหาต่อตลาดภายในและต่างประเทศ

ด้วยเหตุนี้กองบรรณาธิการเทคโนโลยีชาวบ้าน จึงได้จัดสัมมนา “กล้วยหอมทอง-กล้วยน้ำว้า ปลูกกินเองได้ ปลูกขายทำเงิน” ขึ้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมหนังสือพิมพ์ข่าวสด ประชานิเวศน์ การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานที่เป็นทั้งผู้ปลูกรายเดิม รายใหม่ ผู้ค้ากล้วย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำนวนเกือบ 300 ท่านจนเต็มห้องประชุม

นอกจากสาระความรู้จากวิทยากรบนเวทีแล้ว ภายนอกห้องประชุมยังมีการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้า-หอมทอง รวมถึงผลกล้วยที่ปลูกอย่างมีคุณภาพ หรือหน่อพันธุ์มาจำหน่าย พร้อมไปกับการนำพันธุ์

กล้วยชนิดต่างๆที่น่าสนใจมาแสดงให้ชม

สำหรับเนื้อหาการบรรยายทั้งหมดทางกองบก.เทคโนฯ ได้รวบรวมนำเสนอลงในนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านเป็นตอนอีกครั้งในโอกาสต่อไป

คุณพานิชย์ ยศปัญญา -บรรณาธิการกล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ว่านิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านก่อตั้งมาถึงวันนี้เข้าย่างปีที่30 ตลอดเวลานำเสนอสาระเนื้อหาครอบคลุมการเกษตรทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมถึงเครื่องจักรกลด้านการเกษตร
นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมทัวร์เกษตร อีกทั้งยังได้จัดงานเกษตรใหญ่อย่าง ” เกษตรมหัศจรรย์”เป็นประจำทุกปี หรือแม้แต่งานสัมมนาในประเด็นที่สนใจอยู่เป็นประจำทุกปี

จากสภาวะวิกฤตความแห้งแล้งที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมาก รวมถึงกล้วยที่ได้รับความเสียหายมาก เกิดการขาดแคลนอย่างหนักในภาคการตลาดจนในบางช่วงต้องสั่งนำเข้ามาจากประเทศลาว

ขณะเดียวกันความต้องการจากต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่องจนทำให้ราคาขยับสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ด้วยเหตุผลเช่นนี้จึงทำให้นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จัดสัมมนา “กล้วยหอมทอง-กล้วยน้ำว้า ปลูกกินเองได้ ปลูกขายทำเงิน” ขึ้นในครั้งนี้