นาปรัง 3 อำเภอ จ.อุทัยฯ ทยอยแห้งตายหลังเจอโรคบั่วและขาดน้ำ เกษตรกรยอมปล่อยทิ้ง

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2560 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์พื้นที่การเกษตรในการเพราะปลูกข้าวนาปรัง โดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ อ.หนองฉาง อ.ทัพทัน และ อ.ลานสัก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการทำนากันมากที่สุด ซึ่งในขณะนี้พื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่ทำการปลูกข้าวนาปรังไว้ในช่วงที่ผ่านมานั้น เริ่มทยอยเหี่ยวแห้งลง เช่นในพื้นที่ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ต้นข้าวทยอยใบไหม้และยืนต้นตาย เนื่องจากประสบกับปัญหาโรคบั่วข้าวไม่ออกรวง ประกอบกับในส่วนพื้นที่ท้ายน้ำยังไม่ได้รับน้ำที่ถูกปล่อยส่งลงมาจึงทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายเช่นกัน ทำให้การทำนาปรังปีนี้เกษตรกรที่ทำนาปรังต่างได้รับความเสียหายจากการทำนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากรวมความเสียหายจากการทำนาของทั้ง 3 อำเภอแล้วคาดว่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ไร่

ซึ่งสรุปข้อมูลการเพาะปลูกนาปรัง ประจำปี 59/60 นั้นมีเกษตรกรทำการปลูกข้าวในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ลานสัก อ.หนองฉาง และ อ.ทัพทัน รวมแล้วกว่า 37,000 ไร่ จากพื้นที่การทำนาจริงถึง 132,691 ไร่ ซึ่งถือว่าในปีนี้มีการลดปริมาณการทำนาลงมากเนื่องจากส่วนใหญ่ยังคงหวั่นกับราคาข้าวและปัญหาน้ำทางการเกษตรและเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชไร่อย่างเช่นถั่วและอ้อยแทน