สยามคูโบต้า ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และด้วยนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จึงได้จัดกิจกรรม “KUBOTA พลังใจสู้ภัยน้ำท่วมภาคใต้” เพื่อให้ความช่วยเหลือ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรและและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

คณะผู้บริหารและร้านค้าผู้แทนจำหน่าย ร่วมม

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นกับพี่น้องทางภาคใต้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และได้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็น พร้อมทั้งแผนการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือภายใต้กิจกรรม KUBOTA พลังใจสู้ภัยน้ำท่วมภาคใต้” โดยร่วมมือกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, พัทลุง, ตรัง และกระบี่

“ในช่วงที่เกิดปัญหาอุทกภัย สยามคูโบต้าได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพบรรจุสิ่งของที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ไปเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2,800 ชุด รวมมูลค่า 760,000 บาท และเมื่อปัญหาต่างๆ ได้เริ่มคลี่คลายลง เราจึงได้ประสานงานไปยังร้านค้าผู้แทนจำหน่ายลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อฟื้นฟูและปรับสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกคนด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม

การฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร โดยขุดร่องระบายน้ำ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแนวทางเพื่อฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 3 ด้าน คือ การฟื้นฟูโรงเรียน โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปปรับปรุงแปลงเกษตร พื้นที่สนาม ขุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่เด็กนักเรียนและคุณครู การฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร โดยขุดร่องระบายน้ำ ช่วยเกษตรกรสูบน้ำออกจากสวนและแปลงนา และการฟื้นฟูเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งบริษัทฯได้ให้บริการตรวจเช็กและซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงและค่าเดินทางของช่าง พร้อมทั้งมอบส่วนลดค่าอะไหล่และน้ำมัน 50%

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน

ด้าน นายวิรัตน์ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กล่าวด้วยว่า จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคใต้ ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจำนวนมาก และยังทิ้งร่องรอยความเสียหายในหลายพื้นที่  การที่สยามคูโบต้าลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ด้วยการมอบสิ่งของที่จำเป็นและอุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงนำแทรกเตอร์และรถขุดมาปรับสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาดีขึ้นนั้น ตนเองจึงขอเป็นตัวแทนพี่น้องภาคใต้ทุกท่าน ขอบคุณและชื่นชมสยามคูโบต้าที่จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเยียวยาและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมไทยอีกด้วย

นางสุรีรัตน์ ช่วยชู ครูชำนาญการพิเศษ

เช่นเดียวกับ นางสุรีรัตน์ ช่วยชู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญใหญ่ เล่าความรู้สึกภายหลังจากสยามคูโบต้าเข้ามาช่วยฟื้นฟูว่า ตนเองและนักเรียนทุกคนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก เพราะก่อนหน้านี้ สยาม คูโบต้า ได้เข้ามาช่วยดูแลและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่โรงเรียนและชุมชนไปแล้ว  และล่าสุด ยังได้มามอบอุปกรณ์การเรียน ปรับสภาพพื้นถนน และฟื้นฟูโรงเรียนของเราให้ดีขึ้นอีกครั้ง ทำให้ความลำบากที่พวกเราเคยเผชิญมาลดลงไปได้เยอะ ต้องขอขอบคุณสยามคูโบต้าจริงๆ ค่ะ

การลงพื้นที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ต่างๆ ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือและให้กำลังใจกันอีกด้วย และในอนาคต ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ สยามคูโบต้าจะยังคงเป็นพลังสำคัญที่อยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนตลอดไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด : คุณภัทรา เรืองสวัสดิ์ 09-6246-6635 [email protected]

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ : คุณสุดา ศรีบุศยดี 08-9068-4345 [email protected]