วช. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพันธมิตร เตรียมแจกต้นไม้ล้านต้น ลดฝุ่น PM 2.5

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) และการแถลงข่าวจัดกิจกรรม “ปลูกเพื่อป(ล)อด“ ล้านต้น ลด PM2.5  ภายใต้โครงการ Green-City by MOAC โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และเครือข่ายพันธมิตร ภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายพันธมิตร ภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดกิจกรรม “ปลูกเพื่อป(ล)อด“ ล้านต้น ลด PM2.5  ภายใต้โครงการ Green-City by MOAC ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่สูงเกินมาตรฐาน ที่พบในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ต้นคล้านกยูง
ต้นเฟิร์นขนนก

กิจกรรมภายในงานจะมีการแจกจ่ายต้นไม้ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่นจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ กระดุมทอง ไม้ประดับตระกูลคล้า (คล้านกยูง) ไม้ตระกูลว่าน (เศรษฐีเรือนใน) ไม้ตระกูลเฟิน (เฟินขนนก เฟินเจ้าฟ้า) ไม้เลื้อย (ตีนตุ๊กแก) และต้นสนไซเปรส เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ทั้งบริเวณในและนอกบ้าน สถานที่ทำงาน ริมถนนและสวนสาธารณะ เพื่อเป็นการลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เสมือนการสร้างภูมิต้านทานให้กรุงเทพฯ ในระยะยาว รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจเพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง

ต้นกระดุมทอง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัย ทำการค้นคว้า จนพบว่า ต้นไม้เกือบทุกชนิด มีความสามารถในการดักฝุ่นไว้ตามใบและก้าน ยิ่งหากพืชใดมีใบหนาแน่นหลายชั้น ใบถี่ ใบมีร่องลึก ใบและก้านมีขน ความสามารถในการดักเก็บฝุ่นก็จะสูงตามพื้นที่ผิวที่มี กลไกภายในของพืชเองก็มีความสำคัญในการลดฝุ่น PM 2.5 และมลพิษอื่นที่อาจปนเปื้อนไปกับฝุ่น

นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมกันแจกต้นไม้ให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนรวมทั้งสิ้น 1 ล้านต้น โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนผ่านทาง www.green-city.online เพื่อระบุสถานที่ที่จะเข้าไปรับต้นไม้ดังกล่าว  เบื้องต้นจะเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ คนละ 5 ต้น อีกทั้งยังมีการแจกจ่ายไปยังวัด โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลด PM2.5 เป็นการต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะขยายการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อไป