ม.แม่โจ้ จัดมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา        06.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามแข่งขัน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น อาจารย์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “การแข่งขันนกเขาชวาเสียงมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นทุกปีครั้งนี้จัดเป็น ครั้งที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงนกเขาชวา เพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่นกที่ชนะเลิศในแต่ละประเภท คือ เสียงเล็ก เสียงกลาง เสียงใหญ่และนกดาวรุ่ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแก่ผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียงเป็นยิ่งนัก ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเสียงทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 200 นก พร้อมกิจกรรมพิเศษนิทรรศการเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาชวา และภูมิปัญญาการทำกรงนกที่มากคุณค่า”

ขอเชิญชาวชวาวงศ์เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมชมได้ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามแข่งขันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์       ศิลมั่น โทรศัพท์ (087) 179-8146 หรือคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (053) 875-432