กยท. ผลิต – พัฒนาหุ่นยางโมเดล มอบ รพ.รามา ต่อยอดทดสอบหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยนักรบเสื้อกาวน์สู้ COVID-19

กยท. พัฒนาหุ่นยางโมเดลส่งมอบคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อนำไปทดสอบประสิทธิภาพหน้ากาก N-95 ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของนักรบเสื้อกาวน์ที่ปฏิบัติงานสู้กับ     โควิด 19

ดร. นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 และมีการกระจายของเชื้อโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และโรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างคณะแพทยศาสตร์ กับ กยท. จึงได้ประสานงานกัน โดย รพ.รามาฯ ขอให้ กยท. พัฒนาหุ่นยางเพื่อเป็นโมเดลสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากาก        N-95 ช่วยป้องกันความฟุ้งกระจายของละอองในการแพร่เชื้อจากสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

ดร. นภาวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. คำนึงถึงความสำคัญเร่งด่วนของโจทย์วิจัยดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการใช้หน้ากากอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน กยท. จึงได้เร่งพัฒนาโมเดลดังกล่าว โดยเน้นพัฒนาให้หุ่นยางมีกลไกที่สามารถหายใจเข้าออกได้ ปรับกลไกและติดตั้งท่ออากาศไว้ในตัวหุ่นยางฝึกช่วยชีวิต ทั้งนี้ ได้มอบให้กับคณะแพทยศาสตร์ได้นำไปติดตั้งกลไกสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพหน้ากาก N95 ต่อไป โดย กยท. ได้ส่งมอบหุ่นยางที่ใช้เป็นโมเดลตัวแรกให้กับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา