CPF สนับสนุนภารกิจต้านภัยโควิด-19 จ.สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี นายอดิศร เดชอัครราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายภาคตะวันออก ซีพีเอฟ และนายพีระพงษ์ วิถีธนะวนิช รองผู้จัดการทั่วไปโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 เป็นผู้แทนมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ