แบงก์รัฐรับมือ ‘ลงทะเบียน’ คนจน คาดแห่มาเกิน 14 ล้าน ออมสิน-ธ.ก.ส. เพิ่มทีมงานทั่วปท.

ออมสิน-ธ.ก.ส. พร้อมเต็มที่รับลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ เริ่ม 3 เมษายนนี้ จ้างพนง.ชั่วคราวเพิ่มอีกหลายพันคน ซื้อเครื่องอ่านชิปในบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็ว ไม่ต้องกรอกข้อมูล มั่นใจปีนี้มีคนแห่มาเยอะ ทะลุ 14 ล้านคน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารพร้อมลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ หรือการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 3 เมษายน-15 พฤษภาคม 2560 คาดว่าจะมีประชาชนมาลงทะเบียนราว 4 ล้านคน แยกเป็นคนที่ลงทะเบียนรอบแรกต้องมาลงทะเบียนซ้ำทุกปี ซึ่งในปี 2559 มีประชาชนมาลงทะเบียนกับธนาคารออมสิน 2.5 ล้านคน กับผู้ที่ต้องการมาลงทะเบียนครั้งแรกอีกราว 1.5 ล้านคน

ธนาคารเตรียมจ้างพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 1,500-2,000 คน พร้อมซื้อเครื่องอ่านชิปในบัตรประชาชนสาขาละ 8 เครื่อง กระจายทั่ว 1,065 สาขาทั่วประเทศ รวม 8,520 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลประชาชน ช่วยลดความผิดพลาดได้ เพราะเครื่องจะอ่านข้อมูลจากชิปการ์ดในบัตรประชาชนแล้วถ่ายลงระบบของธนาคารออมสิน ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกเอกสารด้วยกระดาษ

สำหรับการโอนเงินเพื่อรับสวัสดิการของผู้ที่มาลงทะเบียนในรอบแรก 2.5 ล้านราย เมื่อปี 2559 ธนาคารโอนเงินสวัสดิการไปทั้งหมด 2.37 ล้านราย ในจำนวนนี้ 7,000-8,000 ราย พบว่ากรอกข้อมูลผิดพลาด ทำให้ได้เงินสวัสดิการล่าช้า ที่เหลือเป็นพวกที่เสียชีวิตไปแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ โดยหลังจากปิดรับลงทะเบียน ธนาคารจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับกระทรวงการคลังเป็นผู้คัดกรองคุณสมบัติของแต่ละรายต่อไป

ด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่า ขณะนี้ธนาคารเตรียมพร้อมรับมือการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยเช่นกัน โดยว่าจ้างพนักงานชั่วคราวมารับลงทะเบียนประมาณ 2,000 คน เนื่องจากคาดว่าจะมีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนถึง 10 ล้านคน สูงกว่าปีก่อนที่เข้ามาลงทะเบียน 4.5 ล้านคน เนื่องจากปีนี้ประชาชนรับรู้และเข้าใจในโครงการความช่วยเหลือของภาครัฐ ทำให้สนใจลงทะเบียนมากขึ้น

พร้อมกันนี้ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศจะประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อบต. รวมถึงเทศบาล จัดชุดเคลื่อนที่ไปรับลงทะเบียนแก่ชาวบ้านและเกษตรกรถึงชุมชน จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเข้ามาเชื่อมต่อกับระบบกลางของธนาคารอีกที

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด