เกษตรปราจีนฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางพิมพา ดวงประชา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวพรพรรณ นุชโพธิ์พันธุ์ นักวิชาการ  ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายสมรักษ์ สื่อสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานและจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อการส่งเสริมและพัฒนางานท่องเที่ยววิถีเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้รับคำแนะนำให้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ สำหรับนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ในโอกาสนี้ นายหอม เกษรศิริ เกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ติดตามงานดังกล่าว

โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลไม้เค็ด เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ปรับปรุงบ้านให้เป็นที่รับรองนักท่องเที่ยว สำหรับเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนปราจีนบุรี ซึ่งไม้เค็ดโฮมสเตย์นี้ เป็นที่พักและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะทุเรียน GI และแปลงดอกหน้าวัว ควบคุมด้วย SMART FARM และมีกิจกรรม อาทิ ปั่นจักรยานชมสวนและวิถีชีวิตชาวสวนในชุมชน ชมสวนทุเรียน และแปลงผลไม้แบบผสมผสาน