มทร.ศรีวิชัย เข้มจุดคัดกรองและมาตรการป้องกันภายในอาคารเรียนทุกอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ผศ. กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเยี่ยมและตรวจพื้นที่จุดคัดกรองและมาตรการป้องกันภายในอาคารเรียนทุกอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มีตั้งจุดคัดกรอง ตั้งแต่การเดินทางเข้ารั้วมหาวิทยาลัย ตรวจวัดไข้ พ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ และวางเจลล้างมือให้กับผู้ที่เดินทางมาติดต่อภายในมหาวิทยาลัย และการยืนยันตัวตนบนแอพพิเคชั่นไทยชนะ มีการจัดห้องเรียนให้มีมีระยะห่างที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการใกล้ชิด รวมทั้งโรงอาหารร้านค้าที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย เพื่อปลุกจิตสำนึก และร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

บทความก่อนหน้านี้ข้าวพระรามลงสรง – ซาแต๊ปึ่ง อดีตสำรับกับข้าว ของชาวแต้จิ๋ว
บทความถัดไปอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกผลิตผลทางการเกษตร