นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ วว. พัฒนามาตรฐาน GAP

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย (วว.) ประชุมหารือแนวทางและขั้นตอนการพัฒนาเชิงลึกให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท เเละจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมส่งเสริมเกษตรกรไทยให้สามารถขอใบรับรองคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ตามระบบมาตรฐาน GAP เเละนำผลผลิตที่มีคุณภาพต่อยอด สร้างรายได้ขยายฐานการส่งออกไปต่างประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย (วว.) จังหวัดปทุมธานี

 

บทความก่อนหน้านี้จันทบุรี : เมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี “เล็กเปลี่ยนโลก โคก หนอง นา โมเดล : บ้านมังกรดินจันทบุรี (จอบ 5 )”
บทความถัดไปเปิดแนวคิด บัญญัติ 7 ประการ ฝ่าวิกฤตเกษตรไทยสู้โควิด 19 จาก “โชค บูลกุล” ซูเปอร์โค้ชรอปั้นไอดอล SME-เกษตรกรไทย ขึ้นชั้นไอดอลเกษตรวิถีใหม่