สวทช. จัดสัมมนา “กุญแจสู่ Smart Factory” ในงาน INTERMACH 2020

Smart Factory @Intermach 2020

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “กุญแจสู่ Smart Factory” ภายในงาน INTERMACH 2020 พบกับการบรรยายในเรื่องกลไกที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต การจัดการกับระบบการผลิตและข้อมูลซับซ้อน การเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการผลิตซึ่งจะช่วยลดความเป็นไปได้ของการเกิดการเรียกคืนของสินค้า ตลอดจนพบกับ SME IoT Platform ระบบสนับสนุนอัจฉริยะสำหรับโรงงานขนาดเล็กและกลาง เพื่อเปลี่ยนการบันทึกและสรุปผลข้อมูลบนกระดาษ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์และแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า โดยงานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง MR 220-221 ไบเทค บางนา สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2DZHjui

สอบถามเพิ่มเติม งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. โทร. (02) 583-9992 ต่อ 1481 (สุริณี) หรือ อี-เมล [email protected]