เอสซีจี คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 28% ในปี 2573

เอสซีจี โดย นายมงคล เฮงโรจนโสภณ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และประธานคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน เอสซีจี รับรางวัลยอดเยี่ยม จากโครงการตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi: Low Carbon and Sustainable Business Index) จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยเอสซีจีได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 28 ในปี 2573 (เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550) เพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส และได้เริ่มพิจารณาเป้าหมายที่สอดคล้องกับการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส และเป้าหมายเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Carbon อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทในเครือฯ ยังได้ดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับรางวัลและการรับรองเครื่องหมายต่างๆ ภายในงานนี้ด้วยเช่นกัน ได้แก่

การรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 65 ผลิตภัณฑ์

การรับรองเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 29 ผลิตภัณฑ์

การรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จำนวน 3 บริษัท

รับรางวัลจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) จำนวน 3 โครงการ

รับรางวัลจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จำนวน 1 โครงการ

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ ที่มุ่งสนองตอบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทวีความรุนแรงจนถึงขั้นที่ได้รับการเรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกต้องตอบสนองอย่างเร่งด่วน หรือ Climate Emergency

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจี ได้ที่ https://scgnewschannel.com/ Facebook: scgnewschannel/Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

 

บริษัทในเครือของเอสซีจี ได้ดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับรางวัลและการรับรองเครื่องหมายต่างๆ ได้แก่

 

ประเภทการรับรอง บริษัทที่ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด (โรงงานท่าหลวง) ไม้เชิงชาย เอสซีจี

 

 

 

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ปูนซีเมนต์เอสซีจี (19 รายการ)

คอนกรีตซีแพค (12 รายการ)

เสือมอร์ตาร์ (33 รายการ)

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ปูนซีเมนต์เอสซีจี (17 รายการ)

คอนกรีตซีแพค (4 รายการ)

เสือมอร์ตาร์ (8 รายการ)

บริษัท มาบตาพุต แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขนาด 17.5 MW