สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 14-18 กันยายน 2563

สรุปภาวะ

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับขึ้นจากหาบละ 555 บาท เป็นหาบละ 573 บาท เนื่องจากมีพายุเข้า ทำให้เกิดภาวะฝนตกอีกระลอก คุณภาพข้าวโพดเริ่มเสียหาย และการเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลง ส่งผลให้ราคาในช่วงนี้ผันผวน

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 371.75 เซนต์/บุชเชล กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดสัปดาห์แรกอยู่ที่ 5% เท่ากับค่าเฉลี่ยห้าปี และคาดการณ์น้ำฝนในสัปดาห์นี้ยังมีปริมาณจำกัดในพื้นที่มิตเวสท์ ขณะที่หน่วยงานด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานการผลิตเอทานอล (Ethanol) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 926,000 บาร์เรล ต่อวัน ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 941,000 บาร์เรล ต่อวัน ด้านพื้นที่เพาะปลูกหลักในประเทศบราซิลและอาร์เจนตินามีปริมาณน้ำฝนปัจจุบันค่อนข้างเบาบาง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะลดลง

ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.75 บาท เป็นกิโลกรัมละ 14.50 บาท ราคาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศในประเทศผู้ผลิตอย่างสหรัฐฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากพายุและหิมะตก ทำให้คาดการณ์ผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณซื้อโดยเฉพาะจากจีนยังคงมีสูง ทำให้ราคาขายปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 1,011.25 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 320.8 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ถั่วเหลือง ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานผลผลิตถั่วเหลืองฤดูกาล 2563/6 ที่ 4,313 ล้านบุชเชล ลดลงจาก 4.425 ล้านบุชเชลในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีการปรับลดผลผลิตต่อไร่ลงมาอยู่ที่ 51.9 บุชเชล ต่อเอเคอร์ และคาดการณ์สต๊อกถั่วเหลืองลดลงจาก 610 ล้านบุชเชล มาอยู่ที่ 460 ล้านบุชเชล ขณะที่ด้านอุปสงค์มียอดคำสั่งซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ 327,000 ตัน ไปยังประเทศจีน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ประเทศเปรู เริ่มออกสำรวจทะเลเพื่อกำหนดปริมาณโควต้าสำหรับฤดูกาลใหม่ โดยคาดว่าจะประกาศโควต้าจับปลาได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ราคายังทรงตัว และอาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้หากโควต้าฤดูกาลใหม่มีไม่มาก ด้านผู้ซื้อหลักอย่างจีน ราคาในประเทศเริ่มทรงตัว เนื่องจากปริมาณสต๊อกหน้าท่าเรือค่อนข้างต่ำ ขณะที่การซื้อขายที่ท่าเรือยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะจีนเข้าสู่ฤดูกาลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว

โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคายืนที่กิโลกรัมละ 34.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคายืนที่กิโลกรัมละ 32.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิด ที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 31.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิด ที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคายืนที่กิโลกรัมละ 29.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 532 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 529 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 428 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 431 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,520 บาท เป็นกระสอบละ 1,500 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,200 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 80 บาท เนื่องจากกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรขุนยังคงยืนราคาหน้าฟาร์มไม่ให้เกิน 80 บาท ต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัม ต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

จากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกการจับจ่ายลดลง ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 33 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 7.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคายืนอ่อน

ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ปรับตัวลงจากฟองละ 2.90 บาท เป็น ฟองละ 2.70 บาท เนื่องจากการบริโภคและการจับจ่ายที่ลดลงจากภาวะฝนตกชุก ประกอบอาหารธรรมชาติออกผลผลิตตามฤดูกาล

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว