กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ – ลาซาด้า ขนทัพกูรู ปั้นกลุ่มเกษตรกร “นนทบุรีการันตี” สู่ “ผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” เตรียมรุกแผนขยายผลอีกหลายจังหวัด หลังกระแสตอบรับดีเยี่ยม

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 และส่วนกลาง เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมในพิธีเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด จัดแคมเปญโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ และดำเนินการฝึกอบรมแก่เกษตรกรทั้งกลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ได้มีกลุ่มเกษตรกรให้การตอบรับ และปัจจุบันมีหลายจังหวัด ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ให้ความสนใจมากขึ้น และต้องการให้เกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรในการขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรของจังหวัดให้ก้าวไกลไปอีกขั้น จึงได้ประสานเข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน “นนทบุรีการันตี” จำนวน 50 ราย เข้ารับการอบรมกับทีมบริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังมีแผนขยายการอบรมไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ในเร็วๆ นี้ และจังหวัดอื่นๆ เพิ่มเติม ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางจังหวัดนนทบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องการทางจำหน่ายสินค้าด้วยตนเองที่กว้างขึ้น และร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม นับว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน “นนทบุรีการันตี” จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า สินค้าจากเกษตรกรที่ขึ้นแพลตฟอร์มของลาซาด้า การันตีด้วยคุณภาพ มาตรฐานผลผลิตแน่นอน และในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องขอขอบคุณทีมลาซาด้า คุณกรณษา ปานสุวรรณ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการ ที่ได้นำทีมเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้แก่เกษตรกรจังหวัดนนทบุรีครั้งนี้ จึงเชื่อมั่นได้ว่า ผู้บริโภคจะมีโอกาสและช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีที่หลากหลายชนิดได้มากขึ้น ผ่านทางออนไลน์ที่พร้อมส่งตรง จัดส่งถึงบ้านอีกด้วย” นายฉันทานนท์ กล่าว

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร

ทั้งนี้ ภาพรวมการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 1,000 คน เกษตรกรสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มได้แล้วมากกว่า 350 ร้านค้า สินค้าเกือบ 600 รายการ เกษตรกรสามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระยะเวลา 6 เดือน (โดยในระยะต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลาซาด้า จะยังคงประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ โดยเฉพาะเทคนิคการโปรโมตสินค้าให้ทันต่อยุคสมัยปัจจุบัน การส่งเสริมและบริการหลังการขาย และที่สำคัญคือการออกแบบ Packaging Design ซึ่งให้ความสำคัญกับการขนส่งเพื่อให้สินค้ายังคงสดใหม่และคงคุณภาพ ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมแล้ว หากมีข้อติดขัดในการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลาซาด้า ได้มีการจัดตั้ง กลุ่ม Line “ติดตามอบรมกับลาซาด้า” เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างกัน ในการให้คำแนะนำ ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรที่นำสินค้าจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม ซึ่งยังคงทำให้แผนการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความก่อนหน้านี้“ข้าวตราฉัตร” ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใส่ใจผู้บริโภค คว้าประกาศนียบัตรรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์​
บทความถัดไปมทร.ธัญบุรี วิจัย “เส้นพลาสติกพิมพ์สามมิติจากพอลิแลกติกแอซิด และพอลิโพรไพลีนรีไซเคิลผสมชีวมวล”