ก.เกษตรฯ หนุนส่งออกสินค้าเกษตร-ปศุสัตว์ เน้นรับเทรนด์อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพหลังโควิด

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวที่งานเปิดตัว หมูชีวา แบรนด์ ยูฟาร์ม ว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายนำภาคเกษตรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ถ้านำเกษตรกรไปสู่จุดนั้นได้ ประเทศจะเข้มแข็ง ทั้งสังคมและเศรษฐกิจ ตัดปัญหารายได้น้อยของคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ทันที

ในสถานการณ์โควิด ชัดเจนว่าโลกต้องการอาหารปลอดภัย และกว่าธุรกิจแต่ละประเทศจะฟื้นตัวต้องใช้เวลานานมาก ขณะที่กำลังฟื้นตัวและมนุษย์ทุกคนกำลังแก้ปัญหา และต้องบริโภคไปพร้อมๆ กัน ไทยต้องพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสให้ได้ และภาคเกษตรมีความสำคัญมากในการพลิกฟื้นประเทศของเรา ใครฟื้นเร็วกว่าคือได้เปรียบ เป็นโอกาสของธุรกิจ และของประเทศ

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมเดินไปกับทุกท่าน เพื่อสร้างรากฐานให้สังคมไทย ถ้าเกษตรกรเข้มแข็ง ชาติเข้มแข็ง เศรษฐกิจเข้มแข็ง และไทยจะเป็นผู้นำจากการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เมื่อผลิตได้แล้ว และเผื่อแผ่ไปสู่เกษตรกร ก็จะสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ

ความมั่นคงทางอาหารเป็นนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรฯ โดยจะร่วมมือกับเอกชนในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ออกมา ไม่เพียงรองรับความต้องการของผู้บริโภค แต่เพื่อผลักดันการส่งออกด้วย โดยผลิตภัณฑ์หมูชีวา เป็นสินค้าที่มีความสำคัญที่สามารถทำรายได้ให้ประเทศ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เชื่อว่าไทยจะต้องติดอันดับผู้ส่งออกอาหารของโลก จากอันดับ 12 เป็น Top Ten ได้ในปีหน้า

ด้าน น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์​ กล่าวว่า ​กรมฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องสุขภาพ​สัตว์​ให้ปลอดโรค การส่งเสริม​การ​ผลิตของเกษตรกร​รายย่อย และการผลิตอาหาร​ปลอดภัย​ซึ่งเป็นเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภค ที่กรมฯให้ความสำคัญมากขณะนี้

สำหรับหมูชีวา เป็นผลิตภัณฑ์​ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์​ที่คัดเลือกทุกองค์ประกอบเป็นอย่างดี เพื่อสุขภาพ​และเป็นการเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพ​สัตว์​ ทั้งยังได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ‘ปศุสัตว์​ OK’ นั่นหมายความว่าเป็นเนื้อหมูที่มาจากสัตว์​ที่เลี้ยงในฟาร์มมาตรฐาน GAP แปรรูป​จากโรงงานแปรรูป​ที่ได้รับใบอนุญาต​และคุณภาพ​จากกรมฯ สถานที่จำหน่ายถูกสุขลักษณะ​และสามารถตรวจสอบย้อนกลับ​ได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ มุ่งมั่นผลักดันมูลค่าการส่งออกปศุสัตว์​ไทยสู่เป้าหมาย 2 แสนล้านบาท​ ในปี 2563​ ซึ่ง​จะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์​มวลรวมภาคปศุสัตว์​ 5.6% ในปีนี้ จากการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์​