ชลประทานโคราชวอนเล่นน้ำสงกรานต์เท่าที่จำเป็น หลังปริมาณน้ำลำตะคองอยู่ที่ 20%

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ว่า ปริมาณน้ำใช้การในเขื่อนลำตะคองเหลืออยู่ที่ 62 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 20% ของความจุเขื่อน ซึ่งเหลือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 68 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 23%

สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองขณะนี้เหลือใช้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคเท่านั้น แต่ไม่มีน้ำให้ใช้ในภาคเกษตรกรรม ดังนั้น ทุกคนจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ประชาชนควรใช้น้ำเท่าที่จำเป็น เช่น ควรใช้การรดน้ำดำหัวแทนการเล่นสาดน้ำกัน หรือการใช้รถกระบะบรรทุกถังน้ำสาดน้ำใส่กันเพราะเป็นการสิ้นเปลืองน้ำ โดยประชาชนทุกคนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเล่นน้ำ เป็นการรดน้ำดำหัวกันตามแบบประเพณีไทย ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดน้ำและทำให้บริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ