ทช.กระบี่ วางท่อซีเมนต์ทำแนวปะการังเทียมในอ่าวเขาทอง-แหลมสัก ฟื้นฟูนิเวศทางทะเล

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายวิทยา ขุนสัน หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตรัง ภูเก็ต วางซั้ง เชือก และท่อซีเมนต์ ท่อคอนกรีต เป็นแนวปะการังเป็นที่อาศัยของปลาที่บริเวณอ่าวเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ และบริเวณอ่าวแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก รวมจำนวน 20 ชุด ใช้ท่อคอนกรีตจำนวน 272 ท่อ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รื้อถอน ทำลายเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายประเภทโป๊ะน้ำตื้นที่บริเวณดังกล่าวกว่า 100 ปาก เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าเครื่องดังกล่าวเป็นการทำลายสัตว์น้ำวัยเจริญพันธุ์ที่เข้ามาวางไข่แนวชายฝั่ง ป่าชายเลน ร้อยละ 92 ทำให้สัตว์ลดปริมาณลงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปลาทู ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ

นายวิทยาเปิดเผยว่า ได้เตรียมดำเนินการวางซั้ง เชือก สร้างบ้านปลา ในพื้นที่ อ.เกาะลันตา 20 ชุด บ้านเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 20 ชุด บ้านท่าเลน อ.เมืองกระบี่ จำนวน 10 ชุด ซึ่งเป็นการกระจายพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยั่งยืนของทะเลกระบี่ โดยจะได้ดำเนินการในเร็วๆ นี้