ชลประทานสระแก้วยัน แล้งนี้มีน้ำใช้พอ แต่ของดทำนา ชี้กักเก็บมากกว่าปีที่แล้ว

วันที่ 9 เมษายน 2560 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ขณะนี้ ปริมาณน้ำที่เก็บกักเอาไว้ ในเขื่อนหรือในอ่างเก็บน้ำพระปรง บ้านระเบาะหูกวาง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ที่อยู่ในความดูแลของชลประทานสระแก้วนั้น ในขณะนี้ มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 42 % ในช่วงของฤดูแล้งปี 2560 นี้ สามารถ ดูแลประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในภาคการเกษตรนั้น สามารถให้การดูแลประชาชนที่ทำการเกษตรได้ในส่วนที่อยู่ในเขตชลประทาน ส่วนที่อยู่นอกเขตชลประทานนั้น ประชาชนได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล แนวทางการบริหารจัดการ น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง โดยลดการปลูกข้าวใช้พืชที่ใช้น้ำน้อยมาทดแทน และปรับเปลี่ยนอาชีพเดิม กลับไปเป็นอาชีพใหม่ที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรน้อยลง

“และเมื่อเร็วๆนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาตรวจเยี่ยมพร้อมให้นโยบาย ตลอดทั้งติดตามการดำเนินงานและ รมต.เกษตรและสหกรณ์ ได้พูดกับประชาชนด้วยตัวของท่านเองในเรื่องแนวนโยบายของรัฐบาล จะดูแลแก้ไขบริหารจัดการน้ำในภาคเกษตรของประชาชนในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และรับปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐบาลทำให้ปัญหาน้ำด้านการเกษตร ในพื้นที่ จ.สระแก้วไม่มีผลกระทบที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนของภาคการเกษตร” นายกล้าณรงค์ กล่าว

ส่วนนายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การจัดสรรน้ำตามที่ท่านผู้ว่าไดเรียนไปแล้วปริมาณน้ำเรามีเพียงพอในการอุปโภคบริโภค การประปา ที่สำคัญๆของ จ.สระแก้ว ทั้ง 4 มีสระแก้ว วัฒนานคร อรัญประเทศ และตาพระยา ได้เตรียมน้ำอุปโภคบริโภค ไว้ถึงเดือนสิงหาคม 2560 ไม่มีปัญหาว่าจะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ส่วนในพื้นที่ชลประทาน ในพื้นที่ชลประทาน จะไม่มีการขาดน้ำ มีอ่างบางตัวที่ไม่มีน้ำ ได้ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตกลงกันว่า จะไม่ทำนาปีนี้ เพื่อน้ำไว้ใช้ในต้น ฤดูเป็นนาปี สถานการณ์จังหวัดสระแก้วปีนี้ ดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมาก เนื่องจากปีที่แล้ว ในวันนี้ มีน้ำอยู่ประมาณ 22 % ปีนี้มีน้ำอยู่ 42 % จะเห็นว่าปริมาณน้ำในจังหวัดสระแก้วปีนี้ไม่น่าจะมีปัญหา เรื่องการขาดแคลนน้ำ