ผอ.อสป. รับลูก ”ประภัตร” เร่งเครื่อง! ปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตยกใหญ่

องค์การสะพานปลา เปิดหวูดพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตครั้งใหญ่ เร่งปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมโดยรอบและสุขอนามัยท่าเทียบเรือ พร้อมคุณภาพสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัย (Food  Safety) สนองนโยบาย รมว. และ รมช. เกษตรฯ มั่นใจผลักดันท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เป็น Phuket Sire Fishery Town เมืองท่องเที่ยวนานาชาติของประเทศ และเป็นศูนย์กลางด้านการประมงทูน่าในภูมิภาคได้แน่นอน  

ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เปิดเผยว่า จากนี้ไป อสป. จะเร่งดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบและสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต พร้อมพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัย (Food  Safety) ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง และ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้ อสป. เร่งดำเนินการ พร้อมผลักดันท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เป็น Phuket Sire Fishery Town หรือเมืองประมงภูเก็ต (สิเหร่) และเป็นศูนย์กลางด้านการประมงทูน่าในภูมิภาค รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ ยังจะเร่งดำเนินการในเรื่องเร่งด่วนอีก  6 ข้อสำคัญด้วย คือ

1.เร่งเจรจากับผู้เช่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ที่หมดสัญญาและกำลังจะหมดสัญญาให้ย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ พร้อมประสานจัดพื้นที่รับรองให้ตามความเหมาะสม

2.เร่งเจรจากับคานเรือ เพื่อปรับปรุงใหม่

3.รื้อถอนบริเวณด้านหน้าทางเข้าทั้งหมดที่สิ้นสุดสัญญาและไม่มีคนอยู่อาศัย ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2563

4.ย้ายกลุ่มผู้ประกอบการปลากะตัก 5 ราย โดยให้ไปอยู่ในพื้นที่ ที่ได้จัดสรรไว้แล้ว จำนวน 10 ไร่

5.ขอคืนพื้นที่ทั้งหมดกับผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ภายในท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตทั้งหมด เพื่อมาพัฒนาใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นตลาดค้าสัตว์น้ำครบวงจร โดยผู้เช่าเดิมยังสามารถเข้ามาใช้ประกอบธุรกิจได้ หลังพัฒนาพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จ

และ 6.ประสานกับกรมเจ้าท่า เพื่อขุดลอกบริเวณหน้าท่าที่ตื้นเขิน อำนวยความสะดวกให้กับชาวประมงที่นำเรือเข้ามาขนถ่ายสินค้าประมง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการฯ สวยงาม มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามแผน ที่ อสป. จะผลักดันให้ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติของประเทศ

“ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมาก เพราะมีท่าเทียบเรือความยาว 880 เมตร พร้อมระบบผลิตน้ำสะอาดและระบบบำบัดน้ำทิ้ง นอกจากนี้ ยังเป็นท่าเทียบเรือที่มีระบบสุขอนามัยได้มาตรฐานด้วย ซึ่ง อสป. พร้อมมาก ที่จะพัฒนา ปรับปรุง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ให้มีมาตรฐาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ของจังหวัด”