กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูสหกรณ์ในจันทบุรีดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพ ทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับห้างแมคโครและบริษัทผู้ส่งออกไปประเทศจีน

สหกรณ์การเกษตร 4  แห่งในจังหวัดจันทบุรีจับมือห้างแมคโครและบริษัท ริชฟิลด์ เฟรชฟรุท จำกัด รวบรวมผลไม้คุณภาพดีจากเกษตรกรส่งจำหน่ายถึงผู้บริโภคและส่งออกไปยังประเทศจีน  กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนมอบเงินทุนสร้างโรงคัดแยกผลผลิตทางการเกษตรและจัดซื้อตะกร้า 2,500 ใบ มอบให้สหกรณ์นำไปใช้สำหรับรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ขนส่งไปยังตลาดและบริษัทคู่ค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลไม้ให้กับสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ผลไม้ออกสู่ตลาดในช่วงฤดูกาลนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม จะมีผลไม้ทั้ง เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ทยอยออกสู่ตลาด แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ซึ่งคาดว่าปริมาณผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจะมีประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และจะมีปริมาณผลผลิตออกกระจุกตัวในช่วงเดือนมิถุนายน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ผลไม้ที่จะออกสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมาก กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้สั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันวางมาตรการรองรับ โดยร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี  วางแผนจัดเตรียมหาตลาดรองรับและเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาผลไม้ล้นและอาจจะส่งต่อด้านราคาผลผลิตตกต่ำได้

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตร 4 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัดและสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด  ได้ทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลไม้ร่วมกับห้างแมคโคร และบริษัท ริชฟิลด์ เฟรชฟรุท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ส่งออกผลไม้ ซึ่งมีจุดจำหน่าย 30 แห่ง กระจายอยู่ ทุกมณฑลของประเทศจีน โดยทั้ง 4 สหกรณ์จะรวบรวมผลไม้คุณภาพดีจากสมาชิก ปริมาณ 10,760 ตัน มาคัดเกรดคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับคู่ค้า ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ให้สหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีกู้ยืมไปเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับรวบรวมและกระจายผลผลิตตลอดช่วงฤดูกาลปีนี้ วงเงิน 72 ล้านบาท และจัดซื้อตะกร้าบรรจุผลไม้ จำนวน 2,500 ใบ มอบให้สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัดและสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด นำไปใช้สำหรับรวบรวมผลผลิตและขนส่งผลไม้ไปยังตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการผลไม้ให้กับสหกรณ์

“ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด  ยังได้จัดสร้างศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้ พื้นที่ขนาด 1,800 ตารางเมตร สำหรับรองรับผลผลิตจากสมาชิกในช่วงฤดูกาลผลไม้ในปีนี้ โดยศูนย์ฯแห่งนี้เป็นความร่วมมือกัน 3 ฝ่าย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อุดหนุนเงินจากโครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก จำนวน 4.18 ล้านบาท และบริษัทพันธมิตรคู่ค้าธุรกิจของสหกรณ์ บริจาคอีกจำนวน 6.817 ล้านบาท และสหกรณ์สมทบเงินเพื่อการก่อสร้างอีกจำนวน 1.41 ล้านบาท ซึ่งศูนย์ฯแห่งนี้จะใช้สำหรับรวบรวมผลผลิตทุเรียนจากเกษตรกร ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับผลผลิตในช่วงฤดูกาลแรกนี้ไม่น้อยกว่า 500 ตัน โดยแบ่งเป็นทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมและทุเรียนมาตรฐานส่งออก สิ่งที่เน้นย้ำกับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้คือต้องส่งเสริมให้สมาชิกผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP เพื่อให้ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของตลาด และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ได้ รวมถึงยังเป็นการยกระดับราคาผลผลิตให้แก่เกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นด้วย  ซึ่งสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี เป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งในด้านการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ที่มีคุณภาพ และสามารถขยายช่องทางตลาดที่จะมารองรับผลผลิตจากเกษตรกรได้อย่างกว้างขวาง ทั้งตลาดส่งออก ห้างค้าปลีก รวมถึงไปยังศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศอีกด้วย”  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว