ทช.สั่งถอนไม้ไผ่เพาะหอยนางรม หวั่นส่งผลกระทบต้นโกงกาง

วันที่ 12 เมษายน นส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวถึง กรณีที่นายกประมงพื้นบ้าน จ.ระยองร้องเรียนให้ตรวจสอบนายทุนที่เข้ามาเพาะหอยนางรม โดยใช้วิธีผูกไม้ไผ่ติดรากต้นโกงกาง ว่า ได้สั่งการให้ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่1 (ระยอง) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระยอง) เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ บริเวณคลองท่าครก ม.8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง พบว่า มีชาวบ้าน ในพื้นที่รวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงหอยนางรมแบบวิถีชาวบ้าน ซึ่งมีการเลี้ยงกันมานานมากกว่า 40 ปี ประมาณ 30 ครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนทุนหมุนเวียนจากทางหน่วยงานพัฒนาชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน อ.แกลง จ.ระยอง

“ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยงหอยจากกรมประมง ถูกต้อง และกำลังอยู่ในระหว่างยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ในลำน้ำกับกรมเจ้าท่า ทาง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่1 ได้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้ากับชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว ให้ถอนการผูกไผ่ที่ติดกับรากต้นโกงกางออกพราะจะทำให้เกิดผลกระทบกับต้นโกงกางได้ และห้ามดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับต้นไม้ป่าชายเลน รวมถึงการกระทำอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว และหลังจากนี้จะร่วมหาแนวทางกับ ท้องถิ่น เพื่อดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกฏหมายต่างๆ ต่อไป”อธิบดีทช. กล่าว