ตลาดเบบี้บูม ‘2 พันล้าน’ คน พณ. แนะผู้ส่งออกเจาะตลาดแม่-เด็ก

สหประชาชาติ คาดปี ’68 ประชากรวัยเด็กโลกทะลุ 2.01 พันล้านคน คิดเป็น 1 ใน 4 ของโลก กระทรวงพาณิชย์ชี้ช่องโอกาสทองผู้ส่งออกเจาะตลาดแฟชั่นแม่และเด็ก ระบุ 3 สถานะดึงดูดกลุ่มสินค้าบริการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยรายงานการวิเคราะห์ตลาดสินค้าและบริการสำหรับแม่และเด็ก โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่า จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) พบว่า ปี 2558 ประชากรวัยเด็ก (อายุระหว่าง 0-14 ปี) มีจำนวนสูงถึงราว 1.92 พันล้านคน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 4 ของประชากรโลก และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 1.98 พันล้านคน ในปี 2563 และพุ่งแตะระดับ 2.01 พันล้านคน ในปี 2568

“ที่ผ่านมาอัตราการเกิดของเด็กลดลงในทุกประเทศทั่วโลก ทำให้หลายประเทศมีนโยบายให้เพิ่มจำนวนประชากร เช่น รัสเซีย ให้สิทธิพิเศษสำหรับครอบครัวที่มีบุตรตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา หรือประเทศจีนที่เปลี่ยนจากนโยบายบุตรคนเดียวเป็นให้มีบุตร 2 คนได้ เป็นต้น สถิติที่น่าสนใจในประเทศพัฒนาแล้ว คือแม่ที่มีบุตรคนแรกจะมีอยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี และมีรายได้สูง” นางมาลี กล่าว

ตลาดที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเยอรมนี ที่แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดในระดับปานกลางของโลก แต่ส่วนใหญ่ครอบครัวที่มีบุตรจะเป็นครอบครัวที่มีรายได้สูง ขณะที่ตลาดที่มีศักยภาพรอง ได้แก่ ตลาดกลุ่มบริกส์ (BRICs) อาทิ จีน อินเดีย และบราซิล ที่มีอัตราการเกิดสูงแต่รายได้ยังไม่สูงนัก ประกอบกับการแข่งขันในตลาดค่อนข้างมาก ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าและไม่เน้นคุณภาพ

นอกจากนี้ ข้อมูลจากหอการค้าไทยพบว่า อินเดียมีประชากรวัยเด็กมากกว่า 360 ล้านคน รองลงมาเป็นจีน 230 ล้านคน ไนจีเรีย 98 ล้านคน ส่งผลให้สินค้าและบริการสำหรับแม่และเด็กเป็นที่ต้องการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าช่วงเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ อาทิ ชุดตรวจสอบคุณภาพทารกในครรภ์ ชุดคลุมท้อง เป็นต้น

ส่วนระหว่างการตั้งครรภ์ ได้แก่ วิตามินและอาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ/ออร์แกนิก ผลิตบำรุงผิวจากธรรมชาติ เป็นต้น

นางมาลี กล่าวอีกว่า จึงเป็นโอกาสของผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ในการเร่งพัฒนาสินค้าเพื่อขยายตลาดสู่กลุ่มแม่และเด็กนี้ โดยสินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย เสื้อผ้าและรองเท้าเด็ก ของเล่นเด็ก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประจำวันของเด็ก เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก อาหารเสริม ฯลฯ

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด