มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ สร้างเครื่องอัดก้อนข้าวรสต้มยำกุ้ง เวอร์ชั่น 3 อัดขึ้นรูปก้อนข้าวรสต้มยำกุ้ง เพื่อผลิตเป็นข้าวกรอบรสต้มยำกุ้ง

ผลิตภัณฑ์ข้าวกรอบรสต้มยำกุ้ง เป็นสินค้า OTOP ของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ซึ่งมีส่วนผสมหลักคือ ข้าวหุงสุก นำไปอบหรือตากแห้ง แล้วผ่านกระบวนการทอด เรียกว่า “ข้าวพอง”

นำข้าวพองคลุกเคล้ากับส่วนผสมปรุงรสต้มยำกุ้งจนเข้ากัน หลังจากนั้นนำมาอัดขึ้นรูปเป็นก้อน โดยนำข้าวพองที่ผสมเครื่องปรุงรสแล้วใส่เบ้าพิมพ์แล้วออกแรงกดให้ได้ขนาด น้ำหนัก และความหนาของแต่ละชิ้นที่เท่ากัน แกะออกจากเบ้า นำไปผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อไล่ความชื้น เพิ่มความกรอบ และยืดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยรสชาติคงเดิม

ก่อนแพ็กใส่บรรจุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มฯ สามารถอัดขึ้นรูปเป็นก้อนได้เพียงครั้งละ 1 ชิ้น โดยใช้แรงงานคน

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาด้านแรงงานและเพิ่มกำลังการผลิตที่ไม่ทันต่อออเดอร์ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอเท่ากันทุกชิ้น อ.ดร. เศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาเกษตรประยุกต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จึงได้คิดสร้างนวัตกรรมเครื่องอัดก้อนข้าวรสต้มยำกุ้ง เวอร์ชั่น 3 สำหรับการอัดขึ้นรูปก้อนข้าวรสต้มยำกุ้ง เพื่อผลิตเป็นข้าวกรอบรสต้มยำกุ้ง

โดยเครื่องนี้เป็นการพัฒนารูปแบบและกลไกการทำงานให้สมบูรณ์ตรงกับความต้องการใช้งานของชุมชนมากยิ่งขึ้น สำหรับเครื่องอัดก้อนข้าวรสต้มยำกุ้งนี้ มีหลักการทำงานโดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 ชุดป้อนวัตถุดิบ ใช้มอเตอร์ซึ่งควบคุมความเร็วรอบด้วยอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์ต้นกำลังจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับเพลาเกลียวลำเลียงเพื่อลำเลียงข้าวรสต้มยำกุ้งที่ถูกบรรจุไว้ในถังไปยังแผ่นจานวงกลมซึ่งเจาะเป็นช่องเป็นรูปวงรี (Slot) คล้ายกับซูชิ สำหรับบรรจุข้าวรสต้มยำกุ้งเพื่อขึ้นรูปเป็นก้อน โดยที่แผ่นจานวงกลมจะมีมอเตอร์อีกตัวเป็นต้นกำลังควบคุมด้วยเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง (Proximity Sensor) เพื่อสั่งงานให้มอเตอร์หมุนขับและหยุดการทำงานของแผ่นจานวงกลมให้ตรงตามตำแหน่งที่จะป้อนข้าวรสต้มยำกุ้ง

การอัดขึ้นรูป และการดันข้าวรสต้มยำกุ้งออกจากช่องบรรจุลงสู่ถาดรองรับ ชุดที่ 2 ชุดอัดข้าวรสต้มยำกุ้งเพื่อขึ้นรูปให้เป็นก้อน โดยใช้ต้นกำลังจากกระบอกสูบนิวแมติกส์ตัวที่ 1 ที่ควบคุมการทำงานด้วยเซนเซอร์ตัวจับตำแหน่ง และวาล์วควบคุมทิศทางลม ชุดที่ 3 ชุดส่งและดันก้อนข้าวรสต้มยำกุ้งออกจากช่องอัดข้าวรสต้มยำกุ้ง ใช้ต้นกำลังจากกระบอกสูบ นิวแมติกส์ตัวที่ 2 ที่ควบคุมการทำงานด้วยเซนเซอร์ตัวจับตำแหน่ง และวาล์วควบคุมทิศทางลม โดยที่มอเตอร์ต้นกำลังจะหมุนแผ่นจานวงกลมเพื่อส่งข้าวรสต้มยำกุ้งที่ผ่านการอัดขึ้นรูปเป็นก้อนแล้วไปตรงตำแหน่งที่เป็นช่อง กระบอกสูบนิวแมติกส์จะดันก้อนข้าวรสต้มยำกุ้งลงสู่ถาดรองรับต่อไป

โดยประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดก้อนข้าวรสต้มยำกุ้ง สามารถผลิตได้ 600 ชิ้น ต่อชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตตามออเดอร์ของตลาด เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ทั้งนี้ นวัตกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนของสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

สนใจติดต่อข้อมูลได้ที่ อ.ดร. เศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาเกษตรประยุกต์ คณะเกษตรศาตร์ มทร.ศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ (087) 746-2379