อุบลไบโอฯ เจ๋ง ผลิตแป้งฟลาวหนุนอุตสาหกรรมเบเกอรี่ในประเทศ

อุบลซันฟลาวเวอร์ หนุนผลิตแป้งฟลาว ใช้ทำเบเกอรี่ในประเทศ ลดการนำเข้าแป้งข้าวสาลี แถมปราศจากสารโปรตีน “กลูเตน” ในแป้งข้าวหลายชนิดที่ทำให้ผู้บริโภคมีอาการแพ้ได้ แต่แป้งฟลาวไม่มี เร่งหนุนสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกที่ขยายตัวมากขึ้น

คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์

คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท อุบลไบโอเอทานอล กล่าวถึงการผลิตแป้งใช้ทำเบเกอรี่ระบบฟลาว ซึ่งนำเอาแป้งมันสำปะหลังที่เคยมีคุณสมบัติใช้ทำได้เพียงเป็นส่วนผสมเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเส้นราดหน้า นำมาใช้ในอุตสาหกรรมขนมเบเกอรี่ ซึ่งอดีตต้องใช้เพียงแป้งข้าวสาลีในการผลิต

มาจากมันสำปะหลัง

การยกระดับแป้งมันสำปะหลังให้นำไปผลิตเบเกอรี่ได้ นอกจากช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรด้านแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งถูกนำมาทำเป็นแป้งผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของไทยให้กว้างขึ้นมากกว่าเดิม เพราะแป้งมันสำปะหลังระบบฟลาว มีคุณสมบัติที่แป้งข้าวสาลีไม่มีคือ “ไม่มีกลูเตน” ซึ่งเป็นโปรตีนที่พบได้ในข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ที่นำมาใช้ผลิตอาหารในกลุ่มเบเกอรี่ และบางคนแพ้สารโปรตีนตัวนี้

ขนมน่ากินจากแป้งฟลาวมันสำปะหลัง

แต่ในแป้งฟลาวมันสำปะหลัง ซึ่งนำหัวมันสำปะหลังปกติหรือเป็นหัวมันออร์แกนิกไม่มีสารโปรตีนตัวนี้ ทำให้ผู้แพ้กลูเตน สามารถรับประทานเบเกอรี่ที่ผลิตจากแป้งฟลาวมันสำปะหลังได้ตามปกติ และสามารถนำมาผลิตเป็นอาหารเมนูสุขภาพอีกได้หลากหลาย เนื่องจากมีกากใยอาหารสูง แต่มีปริมาณไขมันและน้ำตาลต่ำ

คุณสมบัติโดดเด่น

คุณเดชพนต์ กล่าวต่อว่า จากการต่อยอดดังกล่าว กลุ่มบริษัท อุบลไบโอเอทานอล จึงได้ผลิตแป้งฟลาวมันสำปะหลังสนับสนุนอุตสาหกรรมเบเกอรี่ในประเทศ ตราอุบลซันฟลาวเวอร์ เป็นเจ้าที่สองของประเทศ แต่มีกำลังผลิตมากกว่าคือ วันละกว่า 100 ตัน ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าแป้งข้าวสาลีจากต่างประเทศมาใช้ผลิตเบเกอรี่ที่มีความต้องการปีหนึ่งกว่า 1 ล้านตัน

ต่อไปจะลดการนำเข้าแป้งสาลี

พร้อมเตรียมขยายการผลิตฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิกให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นตามความต้องการของตลาด จะสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังออร์แกนิก ซึ่งเดิมเมื่อ 5 ปีก่อนมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกมันสำปะหลังออร์แกนิกเพียงกลุ่มเล็กๆ ไม่ถึง 10 ราย มีเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังไม่กี่สิบไร่

แต่ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เห็นคุณค่าการปลูกมันสำปะหลังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ มาปลูกมันสำปะหลังออร์แกนิกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ ถึง 673 ครอบครัว มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 7,500 ไร่ ให้ผลผลิตมากกว่าปีละกว่า 30,000 ตัน โดยหัวมันสำปะหลังออร์แกนิก นอกจากให้น้ำหนักมากกว่ามันสำปะหลังปกติ 500 กิโลกรัม ต่อไร่แล้ว ยังมีราคาขายสูงกว่ามันสำปะหลังแบบเดิมอีก 1 เท่าตัวด้วย