ซันสวีทปลื้ม รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2563

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ดำเนินด้านธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท “KC” ปัจจุบัน บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่กระจายกันอยู่มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

และผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรพร้อมรับประทานหลายชนิด ได้แก่ มันญี่ปุ่นเผา มันม่วงญี่ปุ่นเผา ถั่วลายเสือ และธัญพืชต่างๆ วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสากล ทั้งยังให้ความสำคัญในการผลิตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจข้าวโพดหวานแบบบูรณาการอย่างครบวงจร

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารที่ได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุด จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ในด้านอื่นๆ เช่น นโยบายและการวางแผนธุรกิจ ด้านนวัตกรรม ด้านการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นต้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะยังคงยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเจริญมั่นคงในระดับสากล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ระบบการผลิตภายในโรงงาน
ส่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมาย KC

ด้วยความมุ่งมั่นและปณิธานอันแน่วแน่ดังกล่าวของบริษัท จึงได้รับรางวัลประเภทอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก คุณวรรณญารัตน์ ไชยชนะ ประชาสัมพันธ์บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เลขที่ 9 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (053) 106-538-40, www.sunsweetthai.com