ยังตายต่อเนื่อง! ปลากะพงเกาะยอช็อกเพิ่มอีกร้อย ยังไม่มีหน่วยงานยื่นมือช่วย

วันที่ 24 เมษายน สถานการณ์ปลากะพงขาวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ในกระชังริมทะเลสาบสงขลารอบตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ช็อกตายต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีปลาตายแล้วหลายสิบตัน ล่าสุดวันนี้ยังคงพบมีปลากะพงขาวตายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระชังปลาของนายพงศ์ธร รัตนประทีป ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลเกาะยอ ที่เลี้ยงเอาไว้กว่า 100 กระชัง มีปลาช็อกและกำลังจะตาย จมลงในน้ำ ปลาส่วนใหญ่เป็นปลาที่ได้ขนาดส่งขาย คือตัวละ 3-5 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

นายพงศ์ธรบอกว่า เชื่อว่ามีปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในคลองธรรมชาติ ก่อนที่จะถูกระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลา ทำให้ปลากะพงช็อกตาย เนื่องจากก่อนที่ปลาจะช็อกนั้น ได้กลิ่นเน่าเหม็นรุนแรง แม้จะมีการพยายามใช้ผงออกซิเจนเพื่อกู้วิกฤต แต่ก็ไม่เป็นผล ปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี และอยากให้ส่วนราชการเร่งยื่นมือมาช่วยเหลือ เพราะความเสียหายในครั้งนี้ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัว เนื่องจากได้มีการกู้ยืมเงินมาลงทุนเลี้ยงปลาล็อตนี้ถึง 2 ปี แต่เมื่อจะจับส่งขายได้ในราคากิโลกรัมละ 165 บาท วันนี้เหลือเพียง 5-100 บาทเท่านั้น ทำให้ประสบปัญหาขาดทุนทันที โดยมีห้องเย็นมารอรับซื้อปลากะพงขาว ที่ถูกงมขึ้นมาจากน้ำ หลังจากน็อกน้ำและกำลังจะตาย นำมาล้างโคลนที่เหงือกออก โดยจะเป็นปลาที่ยังพอมีราคา เนื่องจากยังไม่ตาย ส่วนปลาที่ตายและลอยขึ้นมาแล้วก็จะเหลือราคากิโลกรัมละ 5 บาท สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์เท่านั้น

นอกจากนั้นยังมีผู้เลี้ยงปลากะพงรายย่อยอีกนับสิบราย ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ทำให้ประเมินว่าเบื้องต้นมีมูลค่าความเสียหายจากปลากะพงตายหลายสิบล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการประชุมเพื่อแก้ปัญหา และยังไม่มีเจ้าภาพในการเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือ ทั้งที่ปลากะพงขาวที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ตายต่อเนื่องมาตั้งแต่ 19 เมษายนแล้ว โดยมีผู้เลี้ยงได้รับความเดือดร้อนไม่น้อยกว่า 50 ราย ในขณะที่ปัญหายังคงเกิดขึ้น เนื่องจากน้ำเน่าเสียยังคงอยู่ในทะเลสาบสงขลา เพราะน้ำยังนิ่ง ในขณะที่น้ำในทะเลสาบสงขลาแห้ง ทำให้น้ำเสียมีความเข้มข้นสูง โดยชาวบ้านยังคงกังวลว่าเมื่อไหร่ปลาของตัวเองจะได้รับผลกระทบ