ผู้ว่าฯแม่กลองเรียกถกแก้คุณภาพน้ำตาลมะพร้าว-สั่งตรวจ 64 โรงงานไม่มีใบอนุญาต

วันที่ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าปัจจุบันมีสถานที่ผลิตและโรงหลอมน้ำตาลมะพร้าว จำนวน 77 แห่ง แยกเป็นอำเภอเมือง 19 แห่ง,อำเภออัมพวา 46 แห่งและอำเภอบางคนที 12 แห่ง ในจำนวนนี้มีใบอนุญาตผลิตอาหารตามมาตราฐานอาหารและยา หรือ อย.จำนวน 13 แห่ง ที่เหลือ 64 แห่งไม่มีใบอนุญาต ซึ่งตนประชุมแก้ไขปัญหาน้ำตาลมะพร้าว กรณีโรงหลอมน้ำตาล ครั้งที่ 1/2560 โดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดระเบียบให้แหล่งผลิตดังกล่าวดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับการแสดงฉลาก หากใช้ชื่ออาหารว่า “น้ำตาลมะพร้าวแท้”จะต้องประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าว 100 เปอร์เซ็นต์ หากมีส่วนประกอบของน้ำตาลมะพร้าวไม่ถึง 100 เปอร์เซ็นต์จะต้องระบุปริมาณของน้ำตาลมะพร้าวในฉลากด้วย

ทั้งนี้ควรมีปริมาณของน้ำตาลมะพร้าวไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือ อาจจะเป็นส่วนประกอบอื่นๆเพื่อปรับสภาพของอาหารได้ เช่นน้ำตาลทราย สีสังเคราะห์ กลูโคสไซรัป หรือแป๊ะแซ เป็นต้น ส่วนกรณีที่มีการใช้ “น้ำตาลอื่น”เป็นส่วนผสมหลัก เช่น น้ำตาลทราย ให้ใช้ชื่ออาหารว่า“น้ำตาลผสม”โดยส่วนประกอบที่สำคัญขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละผู้ผลิต ส่วนที่เหลืออาจจะเป็นส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อปรับสภาพของอาหารได้ เช่นน้ำตาลทราย สีสังเคราะห์ กลูโคสไซรัปได้เช่นกัน

นายคันฉัตรกล่าวว่าตนได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปตรวจสอบโรงหลอมน้ำตาลมะพร้าวที่ไม่มีใบอนุญาตผลิตอาหาร ตามมาตรฐาน อย.ทั้ง 64 แห่ง ว่ามีการเสียภาษีและมีบ่อบำบัดน้ำเสียถูกต้องหรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังต่อไป