ชาวนาชัยนาทไถนาเตรียมดินปลูกข้าว ก่อนกรมชลฯส่งน้ำต้นเดือนหน้า

วันที่ 26 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาในพื้นที่ ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท เริ่มนำรถไถนาลงทำการไถตีดิน เพื่อเตรียมเพาะปลูกข้าว หลังจากที่เริ่มมีฝนตกในพื้นที่ ประกอบกับใกล้ถึงกำหนดการส่งน้ำเข้าระบบชลประทานเพื่อการเพาะปลูกในฤดูนาปี 2560 ของกรมชลประทาน ที่ประกาศเริ่มการผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งนับไปอีกไม่ถึง 1 สัปดาห์ หลังจากที่ชาวนาบางส่วนหยุดปลูกข้าวตามนโยบายภาครัฐมาหลายเดือน

ชาวนารายหนึ่งเปิดเผยว่า ฤดูนาปีรอบนี้ชาวนาหวังอยากจะให้ภาครัฐช่วยในเรื่องของราคาข้าว ที่ต้องการให้ราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า8,000บาท จึงจะเป็นรายได้ที่ชาวนาพอที่จะอยู่ได้ รวมทั้งต้องการให้ช่วยควบคุมราคาปัจจัยการผลิตทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาที่ปัจจุบันราคายังสูงซึ่งเป็นต้นทุนที่ชาวนาต้องแบกรับภาระ เพราะไม่ว่าราคาข้าวจะขึ้นหรือลง ราคาปัจจัยการผลิตก็มีแต่จะปรับขึ้นอย่างเดียว