กรมหม่อนไหมเตือนเกษตรกรอย่าหลงเชื่อบริษัทเอกชนชักชวนลงทุนปลูกหม่อนผลสด

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์  เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม  กล่าวว่า  จากกระแสความนิยมบริโภคหม่อนผลสด หรือมัลเบอร์รี่  ทำให้เกษตรกรจำนวนมากสนใจปลูกหม่อนผลสดเพิ่มขึ้น จนเกิดมีกรณีบริษัทเอกชนเข้าไปชักชวนให้เกษตรกรร่วมลงทุนปลูกหม่อนผลสดโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงและหากสมาชิกแนะนำเกษตรกรรายอื่นเข้าร่วมปลูกด้วยก็จะให้ค่าตอบแทนแก่คนที่แนะนำด้วย

กรมหม่อนไหมขอชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างบริษัทเอกชนและเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ชึ่งทางกรมหม่อนไหมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด  ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ทั้งสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์หม่อนไหมฯ ประชาสัมพันธ์เตือนเกษตรและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์  หากมีเหตุการณ์ลักษณะหลอกลวง และ มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เกษตรกร แนะนำให้ผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร

ดังนั้น หากเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดสนใจปลูกหม่อนผลสดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้ครอบครัว  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 21 ศูนย์ ทั่วประเทศ  หรือสอบถามที่กรมหม่อนไหม กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์  02-5587924-6 ต่อ 310