29 จังหวัดทั่วประเทศ จัดงานสัปดาห์รณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ 5 – 11 พฤษภาคม นี้

กรมส่งเสริมการเกษตร  จัดงานสัปดาห์รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว หนอนหัวดำ ในพื้นที่      29 จังหวัดทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2560

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรแลสหกรณ์  ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่  มี 5 มาตรการ ได้แก่ 1) การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม 2) การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 3) มาตรการทางกฎหมาย 4) การเฝ้าระวังและสำรวจ 5) สร้างสวนใหม่ทดแทนและส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมดุล และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานสัปดาห์รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว หนอนหัวดำ ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่  โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2560  ในพื้นที่ 29 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี  กรุงเทพมหานคร  อ่างทอง  ราชบุรี  นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  ระยอง  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรปราการ  ชลบุรี  จันทบุรี  ตราด  ฉะเชิงเทรา  อุดรธานี  สงขลา สตูล  นราธิวาส  บุรีรัมย์  ศรีสะเกษ  นครศรีธรรมราช  กระบี่ พังงา  ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร และปัตตานี  และกำหนดจัดงานรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว หนอนหัวดำ ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่  โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ครั้งใหญ่ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560    ณ อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

       นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  การจัดงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว หนอนหัวดำดังกล่าว เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำโดยวิธีผสมผสาน และตัดวงจรการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว ไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน อีกทั้งลดความรุนแรงการระบาดของหนอนหัวดำไปยังพื้นที่แห่งใหม่  ซึ่งกิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย  กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ได้แก่ การตัดทางใบและเผาทำลาย  การควบคุมศัตรูมะพร้าวด้วยชีววิธี การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  การให้ความรู้ด้านกฎหมาย  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทาง การเกษตร ได้แก่ การแข่งขันการนับหนอนหัวดำ การแข่งขันเจาะลำต้นมะพร้าว  การแข่งขันตัดทางใบมะพร้าว และการตอบปัญหาทางการเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวเพิ่มเติมว่า  จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร  องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน  รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว หนอนหัวดำ ด้วยวิธีผสมผสาน โดยร่วมด้วยช่วยกันในทุกพื้นที่  ทุกภาคส่วน ช่วยกันสำรวจ  ช่วยกันทำลาย อย่าให้หนอนหัวดำมาทำร้ายเศรษฐกิจของพี่น้องเกษตรกรเราอีกต่อไป