ผุดไอเดียย้าย ‘ลิงดื้อ’ อยู่เกาะ เร่งสำรวจ 5 เกาะรอบ ‘ภูเก็ต’ บ้านหลังใหม่แก้ปัญหารบกวนชาวบ้าน

นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทพกระษัตรี อ.ถลาง ร่วมกันสำรวจเกาะงำ และเกาะปายู ซึ่งเป็นเกาะบริวารของเกาะภูเก็ต ในท้องที่ ต.เทพกระษัตรี เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเคลื่อนย้ายลิงแสมจากเกาะภูเก็ต มาไว้ยังสถานที่ที่ทำการสำรวจเพื่อบรรเทาปัญหาระหว่างคนกับลิงแสมในท้องที่ จ.ภูเก็ต

นายพงศ์ชาติ กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ในเรื่องที่ลิงออกไปรบกวนชาวบ้าน จึงได้ร่วมกับ อบต.เทพกระษัตรีในการหาทางออกร่วมกัน เบื้องต้นพบว่าเกาะที่สำรวจมีความเหมาะสมทั้ง 2 พื้นที่ สำหรับเฉพาะลิงแสมที่เป็นลิงป่าชายเลน กิน กุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์น้ำขนาดเล็กตามชายฝั่งเป็นอาหาร โดยหากสามารถดำเนินการได้จะย้ายไปเฉพาะในส่วนที่เป็นลิงดื้อที่ออกมารบกวนชาวบ้าน และต้องสอบถามความต้องการของคนในพื้นที่ให้แน่ชัดด้วย ทั้งนี้ เกาะทั้งสองอยู่ห่างจากฝั่ง 15 และ 20 นาที โดยจะเร่งสำรวจเกาะบริวารรอบเกาะภูเก็ตฝั่งตะวันออกรวม 5 เกาะว่ามีความเหมาะสมในการดำเนินการหรือไม่ พร้อมทั้งจะเร่งติดตามข้อมูลว่าเกาะดังกล่าวมีใครเป็นเจ้าของหรืออยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด มีคนอาศัยอยู่บนเกาะหรือไม่ สามารถนำมาจัดทำโครงการดังกล่าวได้หรือไม่ เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้านแล้วจึงจะเสนอไปยังกรมอุทยานฯ และ จ.ภูเก็ตให้พิจารณา