เครือเบทาโกร เดินหน้า BETAGRO #recover19 เฟส 3” เคียงข้างคนไทยสู้โควิดระลอกใหม่

เครือเบทาโกร ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนไทย ขอยืนหยัดเคียงข้างคนไทยสู้โควิดระลอกใหม่ เดินหน้าโครงการ “BETAGRO #recover19 เฟส 3” มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท มอบความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ภาคสาธารณสุข โดยสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งมอบเจลแอลกอฮอล์คุณภาพให้แก่โรงพยาบาลกว่า 33 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างชีวิตที่ดีแก่สังคมไทยในระยะยาว

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เปิดเผยว่า “เครือเบทาโกรตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ “BETAGRO #recover19 เฟส 3” สนับสนุนการทำงานของภาคสาธารณสุข เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลรักษาผู้ป่วย และควบคุมสถานการณ์ของวิกฤตโควิด-19 ในขณะนี้ โดยมอบเงินบริจาค 6,000,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี มอบเจลแอลกอฮอล์คุณภาพ 15,000 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และชุมชน รวม 33 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยมอบเงินสนับสนุน 2,000,000 บาท ให้แก่โครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ภายใต้การดำเนินการโดยสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเราเชื่อว่า หากประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ของเราเองได้สำเร็จ จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการฟื้นฟูด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจของประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนในระยะยาวอย่างแน่นอน”