คูโบต้าปลื้ม ยอดขาย Q1 โต เดินหน้าหนุนนาแปลงใหญ่

 

นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ยอดขายของบริษัทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 พบว่า มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 10% ทำให้เชื่อมั่นว่ายอดขายทั้งปีจะทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 55,000 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมา 10% ซึ่งอยู่ที่ 50,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่เติบโตดีเนื่องจากกำลังซื้อเกษตรกรดีขึ้น เพราะฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลและได้ผลิตที่ดี

นายโอภาศ กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ โดยให้เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืนและมั่นคง โดยได้มีการสนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้ว จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1. ที่ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 2. ที่หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 3. อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 4. อำเภอร่องกาศ จังหวัดแพร่ และ 5. จังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนนี้กำลังคุยรายละเอียดอยู่ โดยการเข้าไปช่วยเหลือเรื่องนาแปลงใหญ่นั้นจะเน้นให้คำแนะนำ และการให้ยืมเครื่องจักรหากเกษตรกรสามารถึ่งพาตัวเองได้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จ

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน