พะเยา รับมือ ‘ลิ้นจี่’ ล้นกลางเดือนพ.ค. หาทางระบาย-มุ่งทัวร์จีน

นายการุณย์ มะโนใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา แจ้งว่า สถานการณ์ลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยา ปีการผลิต 2560 พบว่าพื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน 13,782 ไร่ เกษตรกร 2,043 ราย ผลผลิตภาพรวมทั้งจังหวัด 8,174.7 ตัน มากที่สุดที่แม่ใจ 6,645.6 ตัน ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนกำลังดำเนินการประชุมคณะทำงานหารือเพื่อร่วมกันวางระบบระบายผลผลิตลิ้นจี่ ทั้งการจัดงานลิ้นจี่ และประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายถึงผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพของพะเยา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

ด้าน นายคงศักดิ์ ธรานิศร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากการเข้าร่วมประชุมระดับจังหวัดในนามของภาคเอกชน ทราบว่าปีนี้ผลผลิตลิ้นจี่มีมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ภัยธรรมชาติก็รบกวนน้อย ทำให้ผลผลิตลิ้นจี่จึงมีมากขึ้น ลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาได้รับการยอมรับว่าเป็นลิ้นจี่คุณภาพอันดับต้นๆ ของภาคเหนือ แต่เนื่องจากมีผลผลิตมากจะต้องมีการวางแผนเพื่อระบายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกร สำหรับภาคเอกชนเบื้องต้นตนได้ประสานงานไปยังเครือข่ายนักธุรกิจในส่วนกลาง ทั้งห้างสรรพสินค้า หน่วยงานองค์กรขนาดใหญ่ที่จะสามารถช่วยซื้อลิ้นจี่ได้ ตั้งเป้าการช่วยระบายไว้ที่ 2-3 ตัน แต่เครือข่ายธุรกิจในกรุงเทพฯ ให้ข้อสังเกตกลับมาว่า ปีนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจระดับประเทศพบว่าคนไม่ใช้จ่าย แม้จะมีกำลังซื้อแต่ไม่ยอมซื้อหรือซื้อน้อยลง เพราะต้องประหยัด มีลูกค้าเดินห้างสรรพสินค้าแต่ไม่ซื้อสินค้า

“อีกส่วนหนึ่งมองที่ลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีน หากมีการเชื่อมได้กับบริษัททัวร์ แลไกด์ของจีน เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวจีนซื้อลิ้นจี่จะเป็นผลดีมาก เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ ตรงนี้ต้องหารือกันต่อไป เป็นห่วงว่าช่วงพีกของลิ้นจี่คือประมาณกลางเดือนพฤษภาคม”

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด